runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö ATA 6491/60 Rällinge
Fogdön, nyfynd

Rällinges runsten
Det här är ett nyfynd från slutet av 1950-talet, och platsen är i närheten av den omtalade Rällinge fornborg (se Ingjaldshögen) längst upp på Fogdön. Som synes är inskriften något skadad, och stenen är rest med hjälp av en cementfot. Förutom denna runsten finns det även en rest sten med ett ristat kors alldeles i närheten.

Bildstenen

Den korsförsedda parstenen.

- x r(ita) x stin x þina x at x runul- ...-...

"...reste denna sten efter Runulf ..."

Det är nog ganska troligt att gravfältet tillhörde de människor som under järnåldern och vikingatiden bodde här, och att den stora fornborgen i närheten var den centrala punkten i bygden. Det är en synnerligen välbevarad fornborg med stora murrester kvar, liksom hägnader för djur och något som kan vara husgrunder. En annan spännande detalj är den labyrint som finns inne på själva borggården, men den är troligen från betydligt yngre datum (tidigt 1900-tal). Däremot kan det mycket väl ha funnits en labyrint i anslutning till borgen när det begav sig.

Namnet Rällinge är dock av gammalt datum, och det nämns med säkerhet för första gången 1257 i en uppteckning från Vårfruberga kloster, vars ruiner än idag ligger alldeles här i närheten.

De båda stenarna och gravfältet
Det är väl inte helt uteslutet att det rör sig om två så kallade parstenar, eftersom de hittades så nära varandra, men å andra sidan står de uppställda på ett tämligen stort gravfält med högar och stensättningar. En av gravhögarna har fortfarande en synlig fotkedja.
Båda stenarna

Fornborgen
Labyrinten
Uppe i fornborgens "borggård"
Labyrinten
Infoskylten
Brant sida!

Den branta sluttningen med de bevarade murresterna inbjuder inte direkt till klättring!

Bild från infoskylten i fornborgen