runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 279 Strängnäs domkyrka

Det lilla stenblocket som säger så mycket!
Detta är ännu ett fragment av en trolig Ingvarssten, eftersom Emunds söner omnämns, men även Särkland. Dessutom är ornamentiken den typiska för de stenar som förmodligen är resta av Ingvars egna släktingar. Liksom de andra fragmenten i kyrkan är detta ett tämligen välbevarat mittstycke av en ganska stor runsten. Se även de andra Ingvarsstenarna samt övriga stenar runt kyrkan.

På 1600-talet ska stenen ha funnits "i jorden wijdh Strengnäs Gymnasii Trappa", men när den omnämns från 1700-talets mitt fanns den "i rådman Brunos trädgårdsmur". Därefter glömdes den bort, men återfanns 1871 "liggande nederst i en trädgårdsmur långt bort i staden". Efter ytterligare några år i en brukspatron Mannerstråles personliga ägo hamnade fragmentet här vid domkyrkan år 1905.


Strängnäs domkyrka sedd nerifrån Månssons trädgård.

ai ... ua : --a- ... uni : aimunt ... sunarla : a : serk // l ...

"E-... (hug)ga (st)e(nen) ... Emund(s) (s)öner ... söderut i Särkl(and)"

En del forskare har hävdat att detta inte rör sig om en Ingvarsten, eller i varje fall inte en som är rest över "Emunds söner". Otto von Friesen menade att det måste vara någon annan resare än Emund, eftersom det annars borde ha stått 'sina söner'. Detta på grund av '-uni : aimunt-', men är inskriften versifierad kan det ändå mycket väl vara Emund själv som är resaren. von Friesen tyckte att det kanske kan ha stått ungefär:

airikR : lit : hakua stain : þina : at ikuar : auk : haralt :
suni : aimuntaR : þaiR : tuu : sunarla : a : serklanti

Det skulle alltså ha varit en Erik inblandad, och detta grundar von Friesen på att det är ett av få kunganamn från tiden som skulle kunna passa in. Men då har han inte tänkt på att det faktiskt finns likheter med drakens huvud, vissa runor och annat om man jämför andra stenar i trakten! Det har däremot den gode Mats G. Larsson tänkt på, och han har som vanligt ett bra förslag att komma med, och som rymmer Emund i både början och slutet av inskriften (se texten nedan). Se även Sö 179 för likheter
Domkyrkan sedd från Månssons trädgård


Emund lät hugga denna sten
efter Ingvar och Harald, raska drängar.

Foro i österväg,
Emunds söner,
dogo söderut
i Särkland.


Den här stenen har fått en ansiktslyftning nyligen, vilket var välbehövligt, då det växte lavar över hela ytan. Dessutom stod den under ett buskigt litet träd som nu är borttaget. Bra jobbat Strängnäs domkyrkoförsamling och Riksantikvarieämbetet!
Så här såg stenen ut innan ...

Stenen som den såg ut innan välbehövlig vård!