runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtSö 46 Sö 48 Sö 52 Sö 54 Sö 55 Sö 56 Sö 60 Sö 66 Sö 69+Sö 369 Sö 319 Sö 320 Sö 360 Sö Ny-Stäringe Yngaren med omnejd
Klicka på en runsten från kartan, eller klicka nedan.
Yngaren med omnejd


Sö 46 Hormesta
Sö 54 Bjudby
Sö 60 Ramsta Sö 319 Sannerby
Sö 48 Stigtomta k:a
Sö 55 Bjudby Sö 66 Sköldinge Sö 320 Stäringe
Sö 52 Märings spång
Sö 56 Fyrby Sö 69 Valla
Sö 360 BjudbySö NF? Stäringe


Sjöarna Yngaren och Långhalsen och omlandet utgör tillsammans ett veritabelt virrvarr av vattenvägar, öar och åsryggar. Detta var ett mycket lämpligt område att bosätta sig i under tidig medeltid, då det erbjuder bördiga jordar, bra kommunikationer och utmärkta försvarsmöjligheter. Fornlämningarna här är många, och även om det inte är alltför tätt mellan runstenarna, så finns det flera godbitar för den runintresserade. Eller vad sägs om den enda steninskrift som nämner Midgård (Fyrbyblocket)? Eller den mäktiga stenen ristad av Stenkil vid Blacksta? Eller varför inte fundera över inskriftens slut på den förmodade Ingvarsstenen vid Vadsbro?