runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö ATA6058/54 Stäringe
Årdala (nyfynd 1954)

Nyfyndet i Stäringe
Det här är en runsten som hittades 1954 i muren till den smedja som fanns på gården Stäringe. Så mycket mer fakta än så går det dessvärre inte att få tag på angående detta lilla fragment som inte är större än en halvmeter på både längden och tvären.

Det som är mest irriterande är att runorna är fullt läsliga, men att det inte går att få till någon trolig tolkning. Är det någon som vet mer än jag vore det väldigt bra om jag får ett mejl om förslag på vad det kan stå.

Enligt Rundatabasen ska det finnas ett skiljetecken i form av två prickar mellan orden eller ordet i mitten: uilal : tum. Som man kan se på bilden, och som jag själv tyckte mig se på plats, så finns det förvisso en liten fördjupning där, men den är knappast huggen. Läs alltså hela sekvensen som ett ord innan du funderar över innebörden!

... -tr· uilal : tum : ka ...

"..."
Så vitt jag vet finns det ingen vettig översättning på denna fragmentariska text. Kanske att det är en geografisk plats som menas, eller att det rör sig om en del av en så kallad kenning, dvs en poetisk metafor för något helt annat. Att det är avgjort svårt att tyda denna inskrift utan resten av runorna - det är i alla fall helt säkert!


De båda andra stenarna i parken vid Stäringe

De två andra stenarna