runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan BlixtEskilstunatrakten Strängnästrakten Södertörn runt Södertälje Vingåkerstrakten Yngaren med omnejd Nyköpingstrakten Sörmland

Dra med musen över kartan tills du finner ett område med runstenar, eller klicka nedan.
Södermanland


Eskilstunatrakten
Strängnästrakten
Vingåker
Yngaren med omnejd
Nyköpingstrakten

Södertörn med Södertälje
I Sörmland hittar man över 400 av landets runstenar, och det är bara Uppland som ståtar med fler. I de gamla odlingsbygderna runt Mälaren finns det gott om runstenar (särskilt på Selaön), liksom i kusttrakterna kring Södertörn och vid Nyköping i första hand. Däremellan ligger stora skogsmarker som i princip var obebodda under vikingatiden, och av den anledningen har man givetvis inte hittat några runstenar där. Landskapet är ett av de verkliga "hjärtlanden" i det som så småningom blir Sverige, och inte minst märker man historiens vingslag genom alla slott och herresäten från stormaktstiden som här finns i stor omfattning. Många runstenar står i parker och alléer till dessa, eller alltsom oftast intill någon kyrka. Annars restes stenarna gärna vid den gamla Eriksgatan, dvs längs den väg som den nyvalde kungen förväntades färdas på när han skulle hyllas i respektive landskap. Det finns gott om vikingatida gravfält i Sörmland, och givetvis finns det fortfarande många runstenar uppställda i närheten av dem.

Ornamentiken söder om Mälaren är generellt sett  något enklare (eller äldre) än i Uppland, men å andra sidan finns det många intressanta inskrifter som berättar en hel del. Därtill är många skrivna på vers och signerade av olika runmästare, men till skillnad från Uppland - där olika runmästare reste runt och erbjöd sina tjänster - tycks de sörmländska ristningarna ha utförts av lokala ristare.

Men det är i
framför allt Sörmland som man finner de så kallade Ingvars-stenarna. Det är en grupp runstenar som alla omnämner samma vikingatåg, nämligen den ödesdigra färden ner mot dagens Georgien och som leddes av Ingvar den Vittfarne (läs mer om Ingvarståget under länken på förstasidan). Enligt sagan ägde denna sista stora vikingafärd i österled rum mellan åren 1036-1041, och bara några få överlevande kom hem till Norden igen. Enligt arkeolog Mats G Larsson låg Ingvars hemtrakter mellan dagens Strängnäs och Stallarholmen, och vid Gripsholms slott i Mariefred står den mest kända av alla dessa Ingvarsstenar, nämligen den som är rest över Harald, Ingvars bror.

Ett annat särdrag just för Sörmland är att det finns ovanligt många lönnrunor, kvistrunor och stavlösa runor på de runstenar som står här. Även så kallade Eskilstunakistor är något man finner i framför allt detta landskap.