runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 60 Ramsta

Ramstastenen
Den här runstenen påträffades första gången i ett gärde vid Ramsta by, i närheten av ett gravfält som kallas Skånkulleberget. På 1870-talet restes den emellertid i parken till Husbygård någon kilometer söder om Ramsta. Där står den än idag, men det är inte utan att man känner som en inkräktare vid ett besök ...

Det är en intressant sten så tillvida att resarna alla tre är kvinnor. Det råder lite oklarheter vad det verkligen har stått i slingan vid toppartiet, som är aningen skadat. Ordet muþkuR är troligen ett så kallat kollektivpronomen, som binder samman de tre resarna med släktskapsband. Jämför t.ex. med Sö 109, där det står systkine.

Av slutraden får man förmoda att Öda varit gift med Sven, eftersom Gudfast var son till henne. Men man kan aldrig vara riktigt säker när det gäller släktskapet på runstenarna.

Brate vill få det till att raden
auþa : auk : ika ·
auk · erintis · þriþi

allitterar enligt känt metriskt mönster, men ibland känns det lite överdrivet att hitta vers i allting.

auþa : auk : ika · auk · erintis · þriþi · hafa · muþkuR ---iþ
um · karua · stain uaþii itiR · suain · faþur · sin
auk : at kuþfast bruþr · sin · han uaR : sun : auþuR

"Öda och Inga och Ärindis, den tredje, hava id(?) om att göra
stenvårdar (minnesvården) efter Sven, sin fader, och
efter Gudfast, sin broder. Han var son till Öda."
Ett vackert ringkors pryder stenens mitt, och slingan följer stenens kant på ett fint sätt. Runorna är välhuggna, men som sagt lite svårlästa i det övre partiet på stenen. När jag var där (aug-03) hade någon från Runverket varit där och målat upp stenen tre dagar tidigare. Vilken skillnad det blir, jämfört med många andra stenar i uselt skick!
Pestskråp

Det växer stora blad av pestskråp i närheten