runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 46 Hormesta
nu vid Nykyrka kyrka

Hormesta
Detta är en sten som var känd redan i de äldsta uppteckningarna i Ransakningarna från 1667-1684. När sedan Peringskiöld for förbi här på en av sina "runoresor" 1685 hittade han den inte först. I Hormesta gärde såg han dock spetsen på stenen sticka upp, medan resten var nedsjunken i den lösa jorden över två och en halv meter! Det är i princip hela stenen det, som är knappt tre meter hög. Någon gång i slutet på 1700-talet lät man forsla bort runstenen till Skillra, prästgården i Stigtomta. Där stod den "några bösskott åt öster" i prästgårdens park, innan den flyttades år 1929 till sin nuvarande plats vid Nykyrka kyrka. Härlig avståndsbeskrivning tycker jag!

En vacker och väl genomtänkt ornamentik där slingan följer stenens form. Mitt på stenen finns ett praktfullt ringkors som dessutom tycks sitta fast i ett skaft som ger det hela ett intryck av ett processionskors. Som man kan se på bilden fortsätter runorna upp längs detta kors, och det är där man kan läsa om vem som har huggit stenen. Som Brate påpekar är stenen märkligt nött mitt på, vilket han förklarar med att den nog har varit utsatt för regnvatten just där i många år då den låg omkullvällt i jorden på gärdet. Det gör att man idag inte kan läsa namnen på runristarna, men som tur är finns det äldre avbildningar som hjälper oss på traven. Verbet kiarþu står i plural, så det betyder att det rör sig om två ristare, istället för en med ett tillnamn. Det första namnet är Kättil, men det andra namnet är mer osäkert ett Stack (som i höstack). Osäkert är det därför att det kanske står slakR istället för stakR.

Själva kyrkan i Nykyrka är som synes av det äldsta snittet (tidigt 1100-tal) som man kan finna när det gäller stenkyrkor i vårt land; bara ett litet långhus med ett tillbyggt vapenhus och senare även sakristia.

: eskil : auk : knauþimanr : raistu : stain : þansi :
at : bruþur : sin : suira : as : uarþ : tauþr · o
· eklanti
kuml : kiar
þu : þatsi : (kitil slakR)

"Äskil och Gnödimand reste denna sten
efter sin broder Sverre, som blev död i England.
Detta minnesmärke gjorde Kättil (och) Stack."
Namnet knauþimanr är verkligen ovanligt, för det finns endast här. Man har tolkat namnleden som ett gnauþa följt av man. Det skulle i så fall betyda något i stil med "den bullrige mannen" eller så. Kul tycker jag, så jag lämnar övriga tolkningar därhän!
Nykyrka kyrka
Gnödimand
England
Gnödimand
... död i England