runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 66 Sköldinge kyrka

Den röda runstenen
Den här runstenen finner man uppställd på Sköldinges kyrkogård, som ligger en bit västerut från Flen. En mycket vackert röd sandsten, som dessvärre är bruten i flera stycken - detta är vad som finns i behåll.

Ornamentiken är påfallande uppländsk med ett typiskt rundjur och välbalanserade slingor. Runslingan följer stenens kant, och den avslöjar att stenen troligen inte har varit så där väldigt mycket större än så här från första början.

En intressant sak är att man i Runverket omnämner det nedre stycket av stenen som förlorat. Däremot kan man läsa att det finns beskrivet sedan tidigare av Peringskiöld, och att det då saknade runor. Det lustiga är att man inte skriver en rad om att baksidan av stenen har ett fyrfota djur inristat (se nedan)! Kan det inte vara så att den gode Peringskiöld ritade av båda sidorna, men att senare upptecknare tolkat hans bilder som två stycken?

+ hiar : ritiR : kulaifr : ok :
: kuþ : biarhi : sial : hans x

"Här reser Gudlev och --- Gud bärge hans själ!"

Som framgår av texten här ovan så saknas den övre delen av slingan. Där har med all sannolikhet stått ytterligare en resare samt namnet på den döde.

Se även Valla, Sköldinge Sö 69, som står här intill. Där kan man även få se en bild på själva kyrkan!
Baksidan