runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 48 Stigtomta kyrka

Stenen i väggen
Redan Peringskiöld skriver om denna sten i sina Ransakningnar:

Idag sitter stenen inmurad i kyrkans södra yttervägg där den återupptäcktes 1863 efter att ha varit överrappad med vit puts.

Hörnet med stenen

Stenen är inte helt lätt att upptäcka, men skylten visar vägen för den osäkre.

x uiglaikR x auk x kiuli x auk x helgi x auk x iulfastr x
þeiR
x raistu x stain eftiR x þorbiarn

"Viglek och Gylle och Helge och Igulfast,
de reste stenen efter Torbjörn."
Läsningen ovan är Wesséns, men på skylten bredvid stenen står Brates tolkning (som även finns i Runverket). Brate menade att namnet Igulfast borde läsas Holfast, vilket alltså Wessén helt korrekt avfärdar med att det inte finns några bistavar kvar för en h-runa. Det är till och med något som är synligt på bilden här ovanför om man tittar i toppen på runstenen och lite till höger.
Ormen i närbild
Ormen i närbild

Stigtomta kyrka
Stigtomta kyrka som den såg ut i kvällssolen en sensommardag 2007. Runstenen döljer sig bakom torngaveln till höger.