runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 320 Stäringe

Ingvar i Stäringe
Den här Ingvarsstenen fanns på 1600-talet vid den närliggande sjön Bågen. Jag har inte hittat sjön på någon karta, men mer om detta längre ner på den här sidan. År 1882 stod stenen enligt uppgift intill ett stall, men det rör sig troligen fortfarande om den ursprunliga platsen. Det året flyttades den hur som helst till parken vid Stäringe, och där ståtar den ännu med sin grinande orm.

Ingvar

Ornamentiken får väl anses vara av det enklare slaget, men den stämmer väl med övriga Ingvarsstenar i sin något ålderdomliga stil. Som vanligt står namnet Ingvar som det första ordet utanför själva slingan, även om det på den här stenen hamnat något längre ner än vad som är fallet på flera av de andra.

Brate ser som så ofta en vers i slutet på strofen:
saR uaR austr
með Ingvari,
dræng sniallan,
sun LiføyaR.
Ormen i närbild

: kaiRuatr : auk : anutr : auk : utamr : rita : stain : at : byrstain :
· bruþur : sin : saR uaR : austr · miþ
ikuari : trik : snialan : sun : lifayaR x


"Gervat och Anund och Otam läto resa stenen efter Byrsten, sin broder, som var österut med Ingvar, en rask yngling, son av Livö."

Namnen är ganska ovanliga på den här stenen. Gervat finns till exempel på blott en sörmländsk sten och en närkingsk (Nä 31). OtamR hittar man bara här och Byrsten finns bara på Sö 347 förutom på denna. Även kvinnonamnet Livö är okänt annorstädes, men många kvinnonamn slutar på -øy, så det är inget konstigt namn på något vis.
Ormen

Så till namnet på sjön Bågen - det är förstås den närliggande Båven som åsyftas. Jag letade som hastigast på en karta när jag först skrev om stenen, men efter ett klokt påpekande via mejl från Bo Zetterqvist i Djursholm har det klarnat en smula kring detta sjönamn. Tack för det!

De tidigaste noteringarna om runstenen är från 1600-talet och stenen har bevisligen inte flyttats, men sjön Båvens vatten sträckte sig nog ända till Stäringe på vikingatiden via Forsaån och sjön Uren (som enligt Bo Z rentav kanske ansågs som en del av Båven), och eventuellt var det fortfarande farbart vatten även under stormaktstiden. Dessutom är det ett obestridligt faktum att sjön Båven under ganska lång tid hette - just det - Bågen! Det är inte ovanligt att g "förmjukas" till ett v eller i vissa fall f i ortnamn av äldre datum. Namnet på sjön kommer troligen av ett fornsvenskt bagher (dialektalt "båg") som ungefär betyder "motsträvig", "besvärlig" eller "full av hinder". I det här fallet kan det ha varit frågan om starka vindar eller varför inte extra knepiga isar att ta sig förbi.
Se även Sö 318 i Sund.