runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 69 Valla, Sköldinge kyrka
(samt Sö 369)

Vallastenen
Den här stenen finner man intill kyrkogårdsmuren utanför Sköldinge kyrka, som ligger längs vägen mellan Katrineholm och Flen.

Detta är en tröskelsten som tagits fram ur sin fångenskap, och vid den första uppteckningen sades det finnas två mindre stycken som hör till stenen. Dessvärre har minst ett av dem förkommit sedan dess, och det som eventuellt ska finnas kvar än idag såg inte jag till när jag var där. Antingen finner man det inne i kyrkan eller kanske på länsmuseet, vad vet jag?

Som man ser av bilden saknar stenen ornamentik, och av själva slingan är det inte heller mycket kvar. De ord och namn som inte går att läsa på stenen idag är bevarade enbart från äldre avbildningar.

: inkialr : auk --- fR : raistu (stai)n : þansi
: at : kana : (sun kuna :)


"Ingjald och -ulv reste denna sten efter Kane, son till Gunne."

Lägg även märke till det lilla fragment av en annan runsten som ligger bakom stenen. Det är den enda bilden av Sö 369 som jag har i nuläget, ty jag slarvade en aning med påläsningen innan jag var där. Fragmentet hittades hur som helst när man grävde en grav intill kyrkans östra gavel:



Det är inte så mycket mer att säga om denna lilla flisa, mer än att den förmodligen är av samma röda sandsten som Sö 66.




En något annorlunda tillbyggnad finns på kyrkans ena gavel
Sköldinge kyrka