runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 319 Sannerby, Stäringe

Stenen i Stäringes park
Den här lilla runstenen hittar man i samma del av den gamla parken vid Stäringe herrgård där även Ingvarsstenen Sö 320 står uppställd. Vid första anblicken ser den kanske inte så märkvärdig ut, men det finns ett och annat intressant att titta närmare på. Ursprungsplatsen nämns "Wijdh Sannerby i Åhrdala Sochn", men redan på 1700-talet flyttades stenen till herrgården.

Peringskiöld beskrev den enligt följande:


På Sannerby backe i Åhrdala Sochn, hafver iag
10 Åhr sedan igenfunnit en lijten Runesteen af marmorachtigt ämne i hedan tijder uthhuggen
uthi en Skiöldz form med den store Thors och
Odens märke.

Det tycks som om den yttre kantlinjen aldrig varit mer än de få streck som syns här och där, så själva stenkanten avgränsar runorna. Det här är en variant av inskrift som man hittar på den enda ryska runsten som finns, nämligen den i Berezanj vid Dnjeprs forsar. Inskriften på den ryska stenen presenteras under bilden på densamma.

: finiþr : kiarþi : kuml : þaisi : eftiR : kaiRbiurn : faþur sin :
: han uarþ : tauþr uestr


"Finnvid (?) gjorde detta minnesmärke efter Gerbjörn, sin fader. Han blev död västerut."Namnet Finnviðr är ett ganska vanligt vikingatida namn, och även under medeltiden hette många Finnvid (se t.ex Sö 190). Stavningen är lite udda däremot, så det kan faktiskt röra sig om ett annat namn. Brate har en försiktig fundering på om det skulle kunna vara ett kvinnligt Finnæiðr, men det skulle i så fall vara ett namn som inte finns belagt någon annanstans än här. Omöjligt är det ju inte!

Ordet þaisi kan vara ett felristat þatsi (detta), för runföljden ai för ett e är väldigt ovanligt.
Granes sten
Bildkälla: Riksantikvarieämbetet

Stenytan är slät och kanterna verkar vara tillhuggna i denna något ovala form. Det har spekulerats i om det kanske har varit en gavelhäll i en stenkista, och för detta talar det faktum att ordet kuml (kummel) finns med. Ett kummel är ett minnesmonument som består av minst ett par resta stenar, och i så fall syftar man givetvis på hela kistan. Annars kan man tänka sig att resaren låtit sig inspireras av de kristna gravstenarnas utseende och form.
krani : kerþi : half : þisi : iftir : kal : fi : laka :sin

"Grane gjorde denna stenkista efter Karl, sin bolagsman."

Ordet felaga förekommer även på andra runstenar i Sverige, och är alltså en kompanjon, en fellow (eng) eller fælle (norsk).