runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 328 Tynäs, Strängnäs

Tynässtenen
Dessa två stenar återupptäcktes 1913 sedan en gammal man berättat var de låg och att det fanns runor på dem. Nu var det bara runor på den ena, men det var vackert så! De står idag på en liten kulle utanför Sundby, och troligen är det samma kulle som de en gång restes på.

Det intressanta i sammanhanget är att kvinnonamnet 'Underlög' bara finns här och på gravhällen Sö 280 vid domkyrkan. Denna sten är av äldre datum och restes till hennes svärfars minne, medan hällen vid kyrkan är av yngre datum och ristad till minne av hennes man och söner. Denna sten saknar kors, medan gravhällen är tydligt kristen - kan det vara så att Underlög har kristnats mellan de båda stenarnas resande? Är det samma Underlög som omnämns?

Vänstra delen av stenen är skadad, men en liten del av den vänstra slingan har hittats, och det fragmentet förvaras på Södermanlands länsmuseum.

För övrigt finns det gott om fasaner runt denna runstenssmyckade åkerkulle...

þurulfR x auk x untrlauh : þau : raistu x stina x þasi auk x bru x kiarþu -t kuþui x faþur : sin // buanta x asu x

"Torulv och Underlög de reste dessa stenar och gjorde bro efter Gudver, sin fader, Åsas make."

Observera ordet þau, ett personligt pronomen som står i dualis. Det innebär att resarna är av två sorter, dvs en man och en kvinna. Detta numerus saknar vi i dagens svenska, men visst vore det användbart än idag? Det finns en dualisform i äldre isländska, vit, som betyder "vi två" (i just parsammanhang) bredvid vér som står för "vi" på det sätt vi använder det idag. Dags att återinföra det kanske?
Domkyrkan på andra sidan bron