runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 198 Mervalla

Mervallastenen
Den här stenen förekommer ofta i andra böcker och historiska sammanhang än just sådana som har med runor att göra. Det beror på att inskriften är ovanligt informativ, och att den säger en hel del om vad vikingarna (eller väringarna) som for i österled främst ägnade sig åt - nämligen handel.

Ornamentiken är ganska enkel i sitt utförande, men karakteristiskt för trakten. En enkel orm med glosögon samt ett stilrent ringkors och iriskt koppel.

Stenen saknar signatur, men det finns mycket som talar för att den här stenen är ett verk av Balle (se t.ex Sö 203), eller någon ristare som lärt av honom.

Det intressanta är förstås de ortnamn som finns omnämnda i inskriften (se bilderna nedan). Slutet på runslingan är en helming fornyrðislag:
Hann oft siglt    til Sæimgala,
dyrum knærri,    um Domisnæs.

siriþ· lit· resa· stan · (þin)a (· ) at· suen· sin· (b)unta
· h(n)· uft· siklt· til· simkala· turu(m)·
knari· um· tumisnis


"Sigrid lät resa denna sten efter Sven, sin make. Han ofta seglat till Semgallen, med dyrbart skepp, kring Domesnäs."

De tidigaste runforskarna, såsom Peringskiöld och Brocman, menade att det rörde sig om ett krigsföretag som Sven varit med på, men det är snarare så att den gode Sven varit handelsresande. Att sigla dyrum knærri kan bara betyda att segla med dyrbar skeppslast, och detta har man gjort mot Semgallen, dvs det nuvarande området kring Rigabukten.
Semgallen
Tumisnes
Domesnäs är Kurlands nordligaste udde, alldeles vid inloppet till Rigaviken. Udden fortsätter med ett farligt undervattensrev som sträcker sig åtminstone en halvmil ut i havet, vilket gör att de som vill segla in i viken måste styra upp mycket längre norrut för att kunna komma in. Att Domesnäs omnämns och att Sven varit där flera gånger indikerar att det sågs som något ärevördigt att klara svårigheterna med en sådan resa. Dessutom säger det oss idag en hel del om hur man seglade sin knarr på vikingatiden. Det verkar som om man tagit vägen rakt österut från Gotland, istället för att fara via Finska viken och längs Estlands kust, som kanske verkar mer naturligt för dåtidens resenärer. Semgallen omnämns för övrigt i sagan om Ingvar den Vittfarne, såsom det land Ingvar skickades till som ung för att driva in skatt.

Vårt gemensamma historiska arv runt Östersjön fascinerar lika mycket oss som våra grannar i öster. Det finns en sajt från Lettland som handlar om Kolkarags eller Cape Kolka, som är det nuvarande namnet på Domesnäs. En av länkarna där leder faktiskt till en engelsk översättning av det som står på den här sidan om den här stenen!

På bilden ovanför ser man simkala, som då står för Semgallen. På bilden här till vänster syns förutom ormhuvudet namnet tumisnis, vilket alltså har tolkats som Domesnäs.
Runstenen står mitt i en hästhage ute på Selaön, strax innan man kommer till Åsa gravfält från Stallarholmen sett. Egentligen är hela åsen ett enda stort gravfält, och några stenkast från den här stenen finner man till exempel en större stensättning på toppen av en kulle (se bilden). Det kan vara samma stenrör som i äldre anteckningar om stenen benämns med Fröjdenborgs kyrka (eller backe). Namnet lär ha uppkommit på grund av en lokal föreställning om att det funnits en mycket gammal kyrka på platsen.

Ristningsytan är lite skadad här och var, och det beror till stor del på att någon för länge sedan har eldat på stenen då den låg ner.

Gravfältet på åsen
Gravar i närheten