runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 182 Läggesta, Mariefred

Fragmentet i kyrkan
Det här runstensfragmentet hittar man idag alldeles innanför porten till Mariefreds kyrka. Någon halvmeter åt höger står Sö 334 uppställt, som också är ett fragment.

Stenen hittades omkring 1920 när man anlade en ny telefonledning i höjd med nuvarande Läggesta-backen.

Runorna är förhållandevis djupt huggna och lätta att urskilja, men stenytan är ganska porös och skiktad. Det senare kan man se om man tittar på den nedre delen (som har varit stenens mittparti), för där är ytan nästan helt slät. Så har den dock varit sedan stenen höggs, eftersom både runbandet och delar av korset är lika tydliga som övriga delar av ristningen.


Mariefred från sjösidan

: sun : sin : uikik · ha

"... sin son Viking. Han ..."

Viking är ett inte alltför ovanligt mansnamn vid den här tiden, men det verkar ha varit aningen mer brukat i Norge än i Sverige.

Man skulle kunna tänka sig att det här faktiskt har varit ytterligare en Ingvarssten. Platsen stämmer mycket väl med tanke på vad Mats G Larsson skriver om Ingvars hembygd, och visst skulle fortsättningen på inskriften kunna vara : han : uar : farin : miþ : ikuari :? Men det är bara önsketänkande och superlösa spekulationer förstås!
Mariefred