runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 210 Klippinge, Överselö

Klippingestenen
Det här är en vacker och harmoniskt ristad sten som är signerad av den kände Balle (se även Östa-stenen Sö 203). Stenen står uppställd alldeles vid infarten till gården Klippinge, som skymtar i bakgrunden. Redan på 1600-talet kände man till stenen, och skadorna var påtagliga även för 400 år sedan, då var den sprucken och med runor som var "suåre till att lääsa".

Runmästaren Balle var framför allt verksam i Uppland, men just här på Selaön tycks han ha haft en del att göra också.

Balles signatur

Det finns några kännetecken för just runmästaren Balle som man kan se tydligt på den här stenen. Ett typiskt särdrag är ordskillnadstecknen (mellan orden) som är ett litet streck istället för den vanliga punkten eller ett kryss. Även den öppna b-runan är något Balle gillade, men han har en annan form på samma runa i sin egen signatur. Det finns stora likheter med den här stenen och den som står i Lundby (Sö 212) en bit från den här platsen. Även korset är karakteristiskt för den gode Balles verk.

· uarasi · lit · risa · stan · þina · at · (hulmk)a(R · brþur ·) sen · kuþ · h --- ( · ha)ns · betr · þan · han · kuni · til · kerua ·
bali
· risti (ru)niR þisaR x

"Var-Åse(?) lät resa denna sten efter Holmger, sin broder.
Gud hjälpe hans själ bättre än han kunde göra därtill.
Balle ristade dessa runor."

En intressant detalj i själva inskriften är runföljden betr · þan · han · kuni · til · kerua, som inte betyder att den döde var en ondsint person. Tvärtom uttrycker den formuleringen en from önskan om ett bättre liv efter döden för den avlidne!
Bättre än ...