runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 327 Göksten
Näsbyholm, Härad

Ristningen på blocket
Det här är ett runristat flyttblock som troligen fått sitt namn efter de fåglar som ingår bland bilderna mitt på stenen. Namnet Göksten är gammalt och belägg finns från så tidigt som 1471, och då är det gården i närheten som har fått samma namn. Dybeck talar om en lokal sägen där fåglarna på stenen har spelat en roll, men jag har inte lyckats hitta själva storyn.

Platsen för stenen är idag längst bort i en hage där ungtjurar släpps ut under sommaren, så se till att besöka den tidigt på våren eller sent på hösten! På vägen mellan Strängnäs och Eskilstuna finns en avfart mot Vansö kyrka. Åker man längs denna i bara ett hundratal meter norrut har man kohagen på höger sida, och då syns det tydligt att åsen tidigare varit ett gravfält. Norr om stenen ligger idag åkrar och sanka ängsmarker, men på vikingatiden var det fullt farbart att segla runt hela Fogdön. Sundet mellan fastlandet och ön hette Eldsundet och låg då alldeles nedanför stenen, men man kan knappast ha sett ristningen från sjösidan, eftersom stenbumlingen lär ligga likadant  idag som då!

... iuraRi : kaum : isaio : raisti : stai : ain : þansi : at :
: þuaR : fauþr : sloþn : kbrat : sin faþu ...
uli · hano : msi +

Det finns dessvärre ingen säker tolkning av inskriften, utan det beror lite på hur man läser runorna. Alla runor är mycket tydliga och helt säkra, vilket gör att innebörden borde vara lättare att förstå. Troligen är det samme ristare som gjort stenen Sö 324 längre norrut på Fogdön, men inte heller den ristningen går att tyda fullt ut. Några förslag är dock:

"Isaio reste sten, ensam, denna efter Thuar, Slodes fader, och Brand, sin fader. (Runorna ristade) Iurar i Kaum." (enligt Säve)

"Roar, Gumes son, reste denna sten efter Auder Slodes fader och efter sin fader. Guld han i Semgallernas land skiftade." (enligt Bugge)

Hela bumlingen

Observera att vänsterkanten är skadad, men att ett stycke med runor ligger bredvid stenen. Det krävs dock fler runor än vad som verkar ha fått plats för att Bugges förslag ska gå igenom. Brate har vid ett annat tillfälle sagt att inskriften är medvetet gåtfullt skriven för att visa skicklighet och ställa läsaren inför svåra läsningsprov. Tveksamt! En inte alltför kunnig ristare som imponerats av Ramsundsberget är min gissning. Jag är ingalunda ensam om denna tanke, utan Wessén och andra tungviktare inom runforskningen har också dragit denna slutsats. Framför allt beroende på bildens komposition, och inte minst det faktum att det inte är särskilt långt till den vida mer berömda Sigurdristningen på Ramsundsberget, Sö 101, utanför Eskilstuna.

Skillnaden här är att allt är så mycket klumpigare utfört, och hade man inte haft den andra ristningen att jämföra med, hade det onekligen varit svårt att tyda alla figurer på denna. Sigurd själv är väl ganska tydlig tack vare svärdet, men sedan blir det knepigare. Lägg gärna märke till de andra naiva människofigurerna eller den lustiga hästen som ser ut som en dromedar i bildens mitt. Det är huvudfotingar eller huvudlösa gestalter om vartannat, och djurbilderna är ganska barnsliga.De många figurerna på stenens mitt
Sigurd

Sagan om Sigurd är ett ganska vanligt motiv på runstenar och inom den vikingatida bildkonsten. Här ovanför ser man tydligt hur han sticker svärdet genom buken på draken Fafne, och man får väl anta att den oformliga kroppen ska föreställa den dräkt som Sigurd hade på sig för att undgå det frätande blodet. Annars verkar det vara en tämligen valhänt figurristning!

Fragmentet
Det lilla fragmentet bredvid stenen

Närbild