runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 206 Överselö kyrka

Stenen utanför kyrkan
Vid en reparation av kyrkan år 1882 hittades den här vackra runstenen. Den satt då i själva kyrkväggen, under golvet. Man såg inte ristningen, som var vänd nedåt, så när stenen togs loss delades den i två större stycken och ett mindre. Som tur var tog inte ristningen någon större skada, utan det mesta finns kvar. Det saknas dock ett stycke av överdelen.

Det är en ganska liten sten, men ändå med en harmonisk och fulländad ornamentik. Man ser tydligt två ormar som är så gott som identiska, om än spegelvända. De hålls ihop av ett iriskt koppel nedtill, och med lite fantasi kan man väl tycka att ormhuvudena bildar ett hjärta? Ögonens form avslöjar att ristningen troligen är från slutet av 1000-talet.

En runa är bortslagen, nämligen þ i sjunde ordet, men det kan rimligen inte vara någon annan runa.


Inskriften är metrisk och läses lämpligen:
Her skal standa    stæinaR þessiR
runum ruðniR,    r
æisti Guðlaug
at syni sina,      ok Hialmlaug
at brø
ðr sina.
Allitterationerna är som synes tydliga!


Detta är en parsten med Sö 208, och bör därför egentligen läsas som en enda inskrift. När två eller flera resta stenar hör ihop talar man om ett kummel. Det behöver inte vara flera ristade stenar, utan så kallade bautastenar går också bra. Bauta är det gamla ordet böta, som betyder minnas. Det är alltså resta minnesstenar det handlar om!

: hir : skal : stenta : staena : þisiR : runum : ru-niR: ·
· raisti : k---auk : at syni : sina : auk : hielmlauk :
at bry
þr : sina ·

"Här skall stånda stenarna dessa, av runor röda, reste dem Gudlög efter sina söner, och Hjälmlög efter sina bröder."

Uttrycket runum ruðniR känns igen från andra ristningar, om än i lite olika utförande. Att runorna på dagens rusntenar är röda är väl bekant, men under 1000-talet kunde de lika gärna vara svarta eller vita beroende på hur stenen i övrigt var uppmålad.
runum
Ormarna
Idag står runstenarna uppställda i stram givakt intill Överselös kyrkas södra sida. Så var det inte för bara några år sedan, men de är avgjort bättre skyddade här.

Runstensraden