runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 195 Brössike, Selaön 

Den store stenen
Det här är faktiskt ett runstensblock, vilket betyder att platsen utan tvekan är den ursprungliga. Tidigare drog vägen mot gården Brössike förbi alldeles intill, men nu ligger stenen halvt dold av grönska bakom en maskinhall vid vägs ände. Gårdens källa lär ha legat bredvid, men om den används än idag vet jag inte. Även den lilla Sö 194 finns på gårdens ägor.

Ristningen omtalas för första gången av en prost vid namn Johan Ekström år 1800. När han teckande av stenen var det yttersta partiet inte lika skadat som idag, så vi vet därför vad det har stått (se parentesen i transkriberingen). Intressant i sammanhanget är den gode prosten varit tvungen att använda sig av mutor och goda ord för att förmå bönderna att visa var det fanns runstenar. Bönderna gillade nämligen inte att de ålades extra dagsverken för att resa omkullvälta stenar eller att baxa dem till någon annan plats. Detta besvär gjorde att man helt enkelt drog stenarna i sjön eller täckte dem med jord när det ryktades om runstenars inventering eller liknande. Andra var därtill rädda att Tors makt eller dvärgarnas krafter skulle bringa olyckor över dem om de befattade sig med stenarna. Tänk vad många stenar som troligen har försvunnit på grund av detta i senare tid!

hulmstein · raisti : stin : eftiR : stainulf : faþurs x faþur : sen
: bohnta (ku-an by-i - ru-)aiki :
: kuþ : bergi : sel : hans betr : þen : han : afR : til : art :
halburin : hiuk : a : runaR :

"Holmsten reste stenen efter Stenulv, sin farfader, en god bonde, som bodde i Brössike. Gud bärge hans själ bättre än han har gjort därtill. Hallbjörn högg runorna på (stenen)."

Prosten Ekström ritade av stenen, och tack vare det kan man rekonstruera passagen till kuþan : byki brusaiki. Jämför gärna uttrycket med det som står på exempelvis Sö 208.
Farfar
Vi har alltså att göra med en ristning som dels omtalar en farfar, vilket inte är så vanligt, dels förekommer gårdsnamnet på stenen. Låt vara att Brusaiki fallit bort, men ändå. Vad Bröss- står för är väl något oklart idag, men efterleden -ike är förstås -eke, dvs 'ekskog'. Gården intill heter dessutom Eknäs, och längre mer mot kyrkan finns ett Odensike. Lägg därtill ett Ullunda däremellan, så sätter fantasin igång - det har naturligtvis varit en större ekskog för tusen år sedan, och i denna skog offrade man till både de gamla vanerna och de nyare asarna! Spekulativt, visst, men knappast otroligt. De äldsta skriftliga belägg från gården stammar annars från 1549 års jordebok, och då skrev man Brodzeke.

Det råder hur som helst inga som helst tvivel på att gården ligger där den alltid har legat ända sedan marken första gången bröts för 1000 år sedan. Eller är den ännu äldre? 1500 år? 2000 år?
Runsignaturens slut

Hallbjörn tycks ligga bakom flera av stenarna på Selaön.