runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 189 Åkerby, Stallarholmen

Den uppresta stenen i Åkerby hage
Denna fyrsidiga runsten påträffades i en åker 1921 under plöjning i närheten av den plats där den nu står rest. Från början var det ingen som lade märke till att det rörde sig om en runsten, och för att lättare kunna få upp den ur åkerleran sprängdes den i bitar. Först då uppmärksammades runorna och man lät reparera stenen. Den verkar ha varit ganska skadad redan innan sprängningen, vilket gör läsningen svårare än vanligt. Dessutom rör det sig om en ovan eller rentav okunnig ristare. Enligt Wessén ...

Formen på granitpelaren är givetvis intressant och för tankarna till andra mer kända runmonument, t.ex. Sparlösa-stenen i Västergötland. Åkerbystenen är dock ristad enbart på två av sidorna, åt söder och åt väster. I bakgrunden skymtar Sö 188.

Det är ett ganska stort gravfält med flera gravhögar från vikingatiden som ligger här på åsen. Idag är det en inhägnad fornminneshage med skyltning vid stora vägen mot Stallarholmen, och de båda runristningarna är lätta att hitta.

Västra sidans inskrift:

-onasi · resti · sta : at : ulef · skaka · faþur · si · akabar · biyk

"Onese reste stenen efter Olev den snede, sin fader ..."

Södra sidans inskrift:

is · leni · nu · byki · uhas · uniþikR · a · uikir · uas · a · ---ra--...ratami

Inskriftens södra sida är än så länge en olöst gåta. Man kan urskilja orden vas oniðingr, som betyder "han var ingen niding", det vill säga ingen ogärningsman. Ordet 'byki' kan vara 'bodde' enligt ett förslag, men mot det talar det föregående 'nu'. Men kan det inte vara ett nybygge som omtalas? Som vanligt avfärdar man oklara inskrifter med någon vikingtida dyslektiker, men visst kan det väl dölja sig en rimlig tolkning även bakom denna?

Mansnamnet Onese är omtvistat, men skulle kunna vara ett tillnamn som i så fall betyder "ädel, väl ansedd". Därtill skymtar man minst en runa innan själva namnet, och o-runan är dessutom ganska osäker. Tillnamnet 'Skaka' betyder 'sned' eller 'spets, udde', och finns belagt även i andra sammanhang.
Gravfältet

Olof Hermelin hade vägarna förbi här på en av sina vandringar, och han fick vara med om alla runstensälskares dröm, nämligen att hitta en dittills oupptäckt ristning! Idag heter den Sö 188 och ligger alldeles intill den här runstenen.

Som man kan se på bilden har den högra slingan på sydsidan blivit illa åtgången, och runorna är svåra att rekonstruera. Wessén menar att det rör sig om åtminstone åtta runor till mellan 'ra' och 'ratami'.
Västra sidan
Södra sidan
Jag är ingen mästare i forn norrön tunga, men att spekulera är jag bra på! Slutet på inskriften på den här sidan kan väl kanske ha att göra med orten den står på, dvs Åkerby. Det är ett synnerligen ålderdomligt namn, som kanske t.o.m går längre tillbaka i tiden än 1000-talet. Därför kan man kanske anta att det står något i stil med "han Åkerby byggde"? Jag tycker det låter rimligt, men det är förstås inte synonymt med att det ens är möjligt.