runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 200 Åsa gravfält

Åsastenen
Den här runstenen står uppställd vid ett gravfält som ligger på den högsta punkten på den största av de åsar som löper utmed hela Selaön. Gravfältet heter Åsa, och förutom runstenen finns här även en imponerande stensättning med 24 uppresta stenar. Därtill hittar man omkring 250 olika typer av gravsättningar: runda och kvadratiska högar, stensättningar av olika storlek och utseende samt ett antal så kallade bautastenar. Det är faktiskt en av de bäst bevarade fornminnesplatser som finns i Sörmland, och därmed väl värt ett besök.

Det här är den enda av de runstenar som finns på Selaön och som omnämns av den förste runologen av dem alla, Johannes Bureus. År 1602 reste han nämligen hit på order av kung Karl IX för att undersöka platsen. Det märkliga är dock att Bureus inte skrev något om en enda av de övriga cirka tjugo runstenar som idag står uppställda med jämna mellanrum längs vägarna upp mot Överselö kyrka. Varför? Hur kunde du?

Ristningen är delvis bortnött, och så verkar fallet ha varit redan på Bureus tid. Lite konstigt är det, för den yttre slingan är djupt huggen och tämligen väl bevarad. På Bureus gamla teckningar finns även inledningen och avslutningen avbildad, och dessa partier står inom parentes i transkriberingen nedanför runorna under bilden.

Det sägs att man försökte flytta runstenen till Tynnelsö herrgård för att där göra något slags monument. Man spände för 12 oxar för en vagn, men de kämpade och slet för att rubba stenen, trots att det gick utför. Därför gav man upp, och när man sedan skulle dra upp stenen igen behövdes bara 3 oxar! Märkligt, inte sant? Det är säkert en helt sann berättelse ...

roti ·) a(u)k · rulef · auk · ystin · auk·
nasi
 · auk · glaki · þiR · ristu ·
stin · þtina · at · arst(in · faþur sin)

"Trotte och Rolef och Östen och
Nasi och Glägge, de reste denna
sten efter Arnsten, sin fader."

Det är troligen fem bröder som rest stenen, och namnen är ganska ovanliga förutom Östen. Glägge och Arnsten förekommer endast på den här stenen. Trotte (styrka) är troligen ett tillnamn från början, liksom Glägge (skarpögd) och Nasi ("han med näsan").
glaki
Skeppsättningen
R-runans form
Den mycket typiska R-runan visar att även denna sten kan vara ett verk av den på Selaön flitigt förekommande runmästaren Balle. Stenen saknar dock signatur. Här till vänster ses skeppsättningen som ibland kallas "Åsa domaresäte".
Selaön är ett populärt utflyktsmål, inte minst för alla fornlämningar och den vackra Överselö kyrka med sitt kloster och målningar av Albertus Pictor. Förutom detta lockar Åsa gravfält varje vår busslaster av fikasugna blomälskare, som låter sig bedåras av de vackra backsipporna som alltid blommar här i ett överflöd. Senare under sommaren doftar hela åsen av backtimjan! Hela åsen är faktiskt ett Natura 2000-område, vilket betyder att det ingår i EU:s naturvårdande program med syfte att bevara kulturella områden med höga naturvärden. Det kan vara så vitt skilda miljöer som ekdungar, skärgårdar, uråldriga naturskogar, klippformationer och sjöar för att nu nämna några. Här rör det sig om mångtusenåriga betesmarker på en mycket torr ås med visst kalkinslag i jorden. Det gör att växter som trivs här inte finns på så många andra platser över huvud taget idag. Backsippan är ett tydligt exempel på just detta!
Backsippa
Utsikt
Utsikt över dalen om man står med ryggen mot runstenen
Info-skylten
En synnerligen informativ skylt finns uppställd vid ingången till gravfältet. SÅ önskar man att det var på fler ställen! Vägsträckningen tvärs över ön på de två huvudåsarna är säkerligen densamma som den var under vikingatiden, och det är lätt att föreställa sig dåtidens landskap när man står här.