runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 280 Strängnäs domkyrka

Lockhällen vid kyrkan
Denna sten står en bit bort från de övriga stenarna runt domkyrkan, nämligen mittemot biskopshuset. Det här är faktiskt den äldsta skriftliga källa vi har om en kyrka i Strängnäs! Ursprungligen låg den som en gravhäll i domkyrkans golv, och har alltså aldrig varit en rest sten. På grund av detta är ytan ganska nedsliten bitvis, men tack vare de djupt huggna runorna är det mesta bevarat än idag.

Ett ovanligt och vackert kors utgör större delen av ornamentiken, medan själva runslingan är jämförelsevis mer slarvigt utförd.

Ristningstekninken är lite speciell på denna sten. Istället för de vanliga mejselspåren som oftast bildar runorna på en runsten, har man här med hjälp av ett spetsigt verktyg huggit in en rad "prickar" efter varandra, så att dessa små gropar formar runorna. Nu är det förvisso ungefär så det går till oavsett teknik, men det speciella här är att man inte jämnat till spåren, utan alltså låtit groparna vara som de är.

Stenen innan vård

Även denna sten har nyligen fått vård, då ytan var ganska hårt anfrätt av lavar. Se gärna RAÄ:s egen sida om hur denna stenvård går till!


nbiur · auk þau · ut --- uk · mudkni · litu · aukua · stin · þna · iftiR · ulfrik · þa · þ -- a · faþka auk · -aua · sun · utrlaukar

"-björn och Underlög, moder och son, läto hugga denna sten efter Ulvrik och ---, fader och son; och efter ..., Underlögs son."

Det finns ett unikt och annorlunda kvinnonamn med i inskriften, Underlög, och det namnet finns bara på en sten till, nämligen Tynässtenen på andra sidan gamla bron. Därför tror man att det är samma Underlög som omnämns på båda stenarna.

Domkyrkan sedd från Månssons trädgård
Domkyrkan