runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 177 Kärnbo kyrkoruin
Mariefred

Stenen i muren
Stenen sitter inmurad innanför resterna av vapenhuset i södra kyrkoväggen av Kärnbo gamla kyrkoruin. Toppen är dessvärre avslagen och förlorad.

Kärnbo kyrka uppfördes på 1100-talet och bestod av ett långhus med tillhörande kor och absid. Vid 1500-talets början förlängdes kyrkan västerut och ett vapenhus byggdes till. När Mariefreds stadskyrka uppfördes 1624 övergav man Kärnbo, men den fick åter tjänstgöra några årtionden senare efter en brand i stadskyrkan. Efter det fick den emellertid helt förfalla, och som så många andra kyrkoruiner har byggnadsmaterialet återanvänts - däribland flera fragment av runstenar. Var dessa finns idag kan man bara spekulera i, men det ligger visst ett slott i närheten ...

Här nedan ses en typisk informationsskylt vid fornlämningar och runstenar - skruttig och till del oläslig. Inte kul, men den bistra verkligheten för RAÄ.

ragna : let x raisa x stain x þina ...
x sun x kuþbirnaR x trenk x ufilan

"Ragna lät resa denna sten ... Gudbjörns son, en (orädd?) yngling.

Det här är en sten som med stor sannolikhet har ristats av samme ristare som utfört Sö 178, Brune, eftersom ornamentiken är slående likartad. Dessutom finns det vissa stavningssvårigheter på båda stenarna, vilket också kan kopplas samman med samme man.

Ordet 'ufilan' är oklart i betydelsen. Orädd ('úfælinn') som förslag håller inte riktigt, för då skulle tredje runan inte varit ett i. Runan anses dock vara säker, varför en vettig tolkning saknas, men det måste ändå röra sig om ett berömmande eftermäle i någon form.

Infoskylten