runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 208 Överselö kyrka

Stenens båda sidor
Detta är en parsten med Sö 206, men vilken sten man ska börja läsa på är omöjligt att veta. Det går lika bra med den här som med den andra.

Båda stenarna är relativt små, och den här har dessutom en mycket säregen form. Den är i det närmaste trekantig, och har en tydlig kant mitt på framsidan. Därför har ristaren valt att utföra två slingor på dessa båda framsidor, och precis som på Sö 206 är slingan spegelvänd. Kanhända är det just den här stenens säregna form som har inspirerat ristaren till detta utmärkande drag i ornamentiken? Det är väl ställt utom allt tvivel att det är samme ristare till båda stenarna - särskilt som de utgör ett gemensamt monument, ett så kallat kummel.

Den här stenen hittade man ungefär samtidigt med Sö 206, nämligen 1883. Den påträffades i muren runt kyrkogården, och restes först i kyrkskolans trädgård, men nu står den bredvid de andra vid kyrkans södra vägg. Ett större stycke nedtill har gått förlorat, men annars är ristningen i gott skick.

Huvudet
Ordet systerson är inte alldeles vanligt, men här var det förmodligen viktigt att visa hur släktskapet med Ännebrant såg ut. Särskilt viktigt verkar det ha varit eftersom man gör anspråk på hela gården Fröslunda.

: kuþlauk · auk : hielmlaug : þaR : ----u ·
raistu : ....ern : auk : at :
þorstain : //
: boanta : ko
þan : buki : i frayslutum :
arfi : ful.... sum iR : sustursun inibra // taR :


"Gudlög och Hjälmlög...de reste...-bärn och efter Torsten,
en god bonde, som bodde i Fröslunda, Full(uges) arvinge,
...som är Ännebrants systerson."

Namnen är inte helt säkra, och detta gäller i synnerhet Fulluge, som lika väl kan vara ett namn som börjar på t.ex. Folk- eller liknande. Ett ortnamn finns med, Fröslunda, vilket ger stenen tydlig lokal förankring. Problemet är att det finns två Fröslunda inom bara några kilometer från kyrkan, så vilken gård som är den ursprungliga kan man givetvis inte veta.
thorstain
Ovan visas en närbild på namnet Torsten vid det andra ormhuvudet.
Vänstersidan
Högersidan
Den vänstra sidan ...
... och den högra.