runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 334 Ärja
nu i Mariefreds kyrka

Fragmentet i kyrkan
I vapenhuset i Mariefreds kyrka finner man detta fragment av en runsten. Snett bakom skymtar man Sö 182, också det ett fragment från trakten. Fyndplatsen kan tyckas något makaber, men stenen hittades

af inspektor F. F. Wahlström vid upptagandet
af en gång mellan potatisland. Öfver den låg en mycket stor sten, och under fanns liksom en
murad graf i fyrkant med ben upp i dagen.


Det verkar som om potatislandet anlagts på den gamla kyrkogården vid Ärja kyrkoruin. Troligen har man återanvänt en sten från ruinen till graven, så den ursprungliga runstenen lär ha varit inmurad i själva kyrkan från första början.

Se också Sö 333 och Sö 335 för två runstenar som fortfarande finns kvar vid kyrkoruinen.

: boanta : --- koþan


"... (sin) gode make."

Det mest spännande med den här stenflisan är att det kan vara en sten som har med Ingvars släkt att göra, eftersom Ärja och Åker är Ingvar-land. En nu förkommen runstensbit från just Åker skulle kunna ha med denna att göra, men därom tvista de lärde. På den stenen (Sö 329) stod namnet Emund... Se även Sö 279.

Mariefred från Gripsholm
Mariefred kyrka