runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 324 Åsby, Helgarö

Åsbyblocket
Det här är ingen rest runsten, utan ett jordfast block alldeles intill vägkanten vid Åsby mellan Helgarö kyrka och Björsund. Tittar man på kartan så kan man snabbt konstatera att Mälarens vatten troligen gick ända hit upp på vikingatiden. Hela åsen (som skymtar i bakgrunden) är full av gamla gravfält med både högar och stensättningar. Avståndet till Ingjald Illrådes förmodade boplats är därtill tämligen kort - ja åsens norra ände slutar i själva verket på platsen för Rällinge borg.

Stenen är ristad på tre olika sidor, med ett kors på en av sidorna och en märklig gubbe på an annan.

Något orättfärdigt har denna stens upphovsman ansetts vara amatörmässig. Visserligen är det svårt att tyda innehållet i runorna, men annars är det väl en ganska häftig ristning? Se även Gökstenen, som troligen har samma upphovsman.

Runorna är tydliga, men läsningen är mycket osäker.

Stenblocket vid vägkanten

: umal · auk : hiraRnla : raiste : stain
þans : at : aurmR // usa // : fauþra : stuol :
auk : kul : rbkas // tin // hsbt : abka : sin :


Tolkningen av runinskriften är svårartad eftersom det som sagt verkar vara en ovan runristare, som kanske inte kunde stava. Tänkbart är att han bara har sett andra stenar och försökt sig på resarformeln samt lagt till något litet eget. Det står t.ex raiste stain, men detta är ju ett jordfast block. Bugge ger dock ett förlag på en rimlig läsning här:

ulma auk hon aralR raisti stain
þansi at ruaR kusa fauþr as tu o lauk
kul kauba sain han kabat sin

(H)olma ok hann (H)aral(d)r ræisti stæin þannsi at Roar Kussa
faður, es do a laug. Gull kaupa s
æinn, hann gafat senn.
Holma och han Harald reste denna sten efter Roar, Kusses fader,
som dog vid badning. Sen till att köpa guld, gav han bort det.

Stenen

Bugges tolkning får väl tas med en nypa salt, men i nuläget finns inget bättre förslag. Troligen är det som Wessén framhåller en osäker ristare som har ett hum om hur en inskrift ska se ut, men som saknar förmågan att uttrycka sig med egna ord.
Gubben
Så här ser gubben ut i närbild, och vem det föreställer kan man givetvis bara spekulera i. Jag tror dock att det är en mytologisk figur och har en teori om vem det kan vara. I Skåne finns det så kallade Hunnestadsmunomentet, och på en av de stenarna finns jättekvinnan Hyrrokkin avbildad. Den här figuren kan eventuellt vara samma jättekvinna! Båten i bakgrunden eller på axlarna är ledtråden:

Hyrrokkin var en jättinna som asarna kallat på för att få hjälp med att skjuta ut Balders bålskepp på havet. Hon kom ridande på en stor varg med huggormar som tömmar, och med ett enda krafttag slet hon skeppet med den döde Balder i havet. Hyrrokkin gjorde det så häftigt att rullstockarna fattade eld av friktionen, och hela skeppet började brinna.
Korset
Omålad sten

Här till vänster ser man korset tydligt. Första gången jag besökte stenen i oktober 2002 så var det enda man såg av ristningen det du ser på bilden här ovan - m.a.o. ingenting!