Ingjaldshögen?
Ingjaldshögen?
Ingjaldssagan
Ingjald Illråde har gått till eftervärlden som en grym kung, och sitt tillnamn har han fått sedan han lät innebränna sex sveakungar som han bjudit hem på gästabud. Ingjald var den siste i den sagoomsusade Ynglingaätten i Uppsala.

Snorre Sturlason vet att berätta om hur Ingjald som litet barn fick stryk av en jämnårig kungason som hette Alf på grund av att denne var både modigare och starkare. Ingjald började lipa, något som hans fosterfader Svipdag Blinde tyckte var stor skam och skada. Han lät därför steka ett varghjärta åt pojken att äta, med följden att Ingjald för all framtid blev både grym och ilsken till sinnelaget.

Ingjalds far var Bröt-Anund, som omkom på en av sina vägbyggande resor i riket. Ingjald efterträdde honom som konung över Tiundaland, och hans första plikt var att inbjuda gäster till gravöl efter sin fader. Han bjöd in alla jarlar och kungar i Svitjod till sin nybyggda gästabudssal som innehöll sju högsäten för de förnämsta av gästerna. Där var kung Ingvar och hans söner av Fjärdhundraland, kung Algot av Götaland, kung Sporsnjall av Närke och kung Sigverk av Attundaland, men Granmar av Södermanland kunde inte komma. Under själva kalaset avlade Ingjald ett bragelöfte om att öka sitt rike till det dubbla i alla väderstreck. Samma kväll lät han sätta eld på gästabudssalen och brände alla herremän inne! Efter det illdådet lade han deras riken under sig. Kung Granmar, som hade fått förhinder till den ödesdigra festen, blev Ingjalds främste fiende under en tid. De stred vid flera tillfällen med varandra, men omsider vände lyckan till Ingjalds fördel genom svek, och den grymme kungen lät innebränna även Granmar.

Ingjald Illråde hade en dotter som hette Åsa, och hon var minst lika illmarig och knipslug som sin far. Hon giftes bort med kung Gudröd i Skåne, som hon tog livet av, men först sedan hon hetsat honom att döda hans egen bror Halvdan. Halvdan hade emellertid en son som hette Ivar, och denne drog nu med en här till Mälardalen för att hämnas på Åsa, som återvänt till sin fader konungen.

Ingjald Illråde och Åsa inneslöts på ett ställe som hette Räninge kungsgård i Mälaren, och när de grymma tu insåg att allt var förlorat tände de eld på hela gården och omkom själva i lågorna. En son till Ingjald, som hette Olof, flydde till Värmland där han gick i sin farfars fotspår och röjde skog och byggde vägar med sådan iver att han fick tillnamnet Trätälja. När det något senare blev ont om mat offrades han emellertid åt Oden, och därmed var det definitivt slut på Ingjald Illrådes familj och hela Ynglingaätten.

Den skånske Ivar fick tillnamnet Vidfamne, eftersom han genom segern över Ingjald Illråde lade hela Sveaväldet under sig.

Ingjaldshögen på Fogdön har av hävd ansetts vara Ingjalds gravhög, och hans gård har placerats kring Rällingeborg, en fornborg i närheten. Namnen Räninge och Rällinge är förstås lika, och kopplingen naturlig, men 1919 öppnades högen, och fynden där var för klena för att kunna vara Ingjalds gravskatter. Det har man ansett fram till idag, och det står det även på en skylt invid gravhögen, men nyligen presenterades nya fynd som visar att Rällingeborg mycket väl kan ha varit Ingjalds kungsgård. Diskussionen lär gå vidare.

På skylten vid Ingjaldshögen kan man även läsa en anekdot om att Albert Engström var på besök vid utgrävningarna 1920. Man hade funnit en gravurna som en blind ödla kravlat ut ur, och detta togs som ett tecken på att en ond människa hade begravts där. Under sin vistelse på Ränningehus hade Albert Engström plågats av spökerier, men när han fick ta med sig gravurnan till sitt rum slutade dessa hemsökelser - Ingjalds ande (om det var han) hade makt nog att skrämma bort till och med spöken!


Tillbaka till Staffans runsida


Ingjaldshögen? Ingjaldshögen?Svipdag
S