runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 277 Strängnäs domkyrka

Ingvar i domkyrkan
Detta är den mest spännande av alla Ingvarsstenar som man hittills känner till! Mycket har skrivits om Ingvar den vittfarne, och många är de stenar som rests över män som farit hädan med honom. Men det verkar inte finnas någon sten som omnämner Ingvar själv. Enligt Mats G. Larsson finns det emellertid en, nämligen den här! Detta är alltså Ingvars egen sten, rest av hans far och mor!

Som så många andra runstenar som har haft oturen att stå i närheten av större borg- eller kyrkobyggen, har den här stenen sprängts upp i mindre fragment för att lättare kunna infogas i byggnaden. Det gör det givetvis svårare att tolka inskriften, och allrahelst om det som här försvinner delar av runslingan. Detta är förmodligen den nedre vänstra delen av en från början mycket stor och imponerande runsten.

Ornamentiken avslöjar att det förmodligen är samme ristare som vid flera andra Ingvarsstenar - Äskil.

u--r : auk : inki : burk : litu : ra ----
aat · uer
þr · iki : / inkuars : ma

"(?) och Ingeborg lät re(sa) ---- blir icke någon av Ingvars mä(n ...)"

Detta är runverkets tolkning, som baserar sig på auktoriteter som Bugge, Brate och Sven BF Jansson. Men Mats G. Larsson har en mer spännande och synnerligen intressantare tolkning... Inskriftens första ord tolkar Bugge som namnet Roarr, men det baserar sig på en förmodad felaktig avritning av O. Hermelin. Brates förslag är Ottarr, medan Emil Olsson läser Ut(am)r. Jansson å sin sida konstaterar (klokt) bara att namnet är omöjligt att fastställa.

Då kommer vi till den andra (övre) delen av inskriften, som allmänt anses vara på vers. Tolkningarna här nedanför är Bugges, och översättningarna står till höger. Diskussionen bland de lärde kretsar sedan kring att detta är en sten som är rest efter en man som utmärkte sig särskilt i Ingvars skara av någon anledning, och därför fått omdömet att han var den främste i följet eller liknande.

...verðr æigi
Ingvars ma(nna)
där bliver icke
av Ingvars män
(e)sat verðr engi
Ingvars ma(nna)
där är ingen av
Ingvars män värdig

Domkyrkotornet

Domkyrkans mäktiga torn som reser sig mot skyn.

Inskriften
Det var den traditionella läsningen det. Men Mats G. Larsson har som sagt en vida mer intressant tolkning! Han kopplar ihop den här stenen med två andra stenar kring domkyrkan, Sö 278 och Sö 279, och det gör han på ett synnerligen trovärdigt vis. Larsson visar på sambandet mellan namnet Emund (Aimuntr) och hans söner, och kommer fram till att det troligen är detta namn som har stått i början av ristningen. Detta stöder han på det faktum att de övriga stenarna har liknande ornamentik och att de första namnen på dessa har börjat innan det iriska kopplet. Alltså får Aimuntr plats, och alltså har vi att göra med den trolige fadern till självaste Ingvar! Jämför själv med närbilden på stenen! Dessutom får vi denna enda gång reda på att Ingvars mor hette Ingeborg, vilket är ett namn som inte vem som helst kunde heta vid den här tiden, eftersom det var ett namn för drottningar och hövdingadöttrar.
Vidare resonerar Larsson kring det sista ordet som är bevarat, och som tidigare tolkats som manna. Men det kan faktiskt lika gärna ha stått maki, vilket i så fall betyder 'make' eller om man så vill 'like'. Satsen blir genast mer rimlig! Det är Ingvar och ingen annan som hyllas, med slutraden utformad som en önskan att ingen någonsin kommer att bli lika stor som deras son Ingvar. Tänk om hela stenen hade funnits i behåll tillsammans med alla andra som troligen stod resta vid den forna hövdingagården mellan Strängnäs och Mariefred.

Emund och Ingeborg lät resa denna sten efter
Ingvar, sin son.
---
---
att blir ingen
Ingvars like