runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 278 Strängnäs domkyrka

Stenen i väggen
Det här är ytterligare en sten som kopplas ihop med Ingvar den Vittfarne, men återigen är det bara ett fragment av en betydligt större och ståtligare sten.

Man kan undra vem som bär ansvaret att i modern tid låta fästa en åskledare i själva runstenen? Detta är ett fornminne, och sådana är faktiskt skyddade enligt lag sedan typ 340 år. Nu är bilden här intill några år gammal, och besöker man kyrkan idag har man faktiskt flyttat åskledaren efter samtal med Riksantikvarieämbetets Thorgunn Snaedal.

Ornamentiken är densamma som på flera av Ingvarsstenarna, och särskilt de i Strängnästrakten. Jämför dessutom själva bergarten -  den rödaktiga, nästan bruna sandstenen - med Sö 335. Runornas form, ormslingan (och ormhuvudet) är några av anledningarna till att Mats G. Larsson kan dra sina slutsatser om Ingvar och hans släkt utifrån dessa få stenar och fragment. Jag rekommenderar verkligen hans böcker i ämnet!

kunbiurn lit raisa : st --- þ(ana)imuntiR :

"Gunnbjörn lät resa st(enen) ..."

Slutet är svårtolkat, och inte blir det lättare av att en del av inskriften döljs under ett lager fasadputs. Men visst är det namnet Emund (aimuntiR) i någon form? Om den näst sista runan varit ett a skulle Emund ha stått i genitiv, men nu är det tveklöst ett i (se bilden till höger för en närmare titt). Därför har ännu ingen gett något vettigt förslag på vad det kan ha stått. Att det har med Ingvars far Emund att göra är väl röjt utom allt tvivel, tycker mats G. Larsson. Jag med. Se även övriga Ingvarsstenar, och då särskilt Sö 277 och Sö 279.
Emund?
Namnet "muntiR" i närbild.