runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 187 Harby

Den röda runstenen i Harby
Det här är i mitt tycke en vacker runsten med stilren ornamentik och välhuggna runor. Enligt Brate är stenen ristad av Balle, men det finns lika många detaljer som talar för det, som det finns emot. Ögat på rundjuret skvallrar hur som helst om att den troligen är från mitten av 1000-talet.

Stenen står rest vid den slingriga gamla vägen mellan Mariefred och Stallarholmen. Namnet Harby har den fått av gården i närheten, men den större gården Hista strax söder om platsen förekommer också som namn på stenen. I Ransakningarna från 1600-talet är stenen känd, men där menade man att texten var så ålderdomlig och förfallen att den inte gick att läsa!

Richard Dybeck var här 1861, och enligt honom fanns det en mängd gravkullar i närheten, men av dessa syns idag inte ett spår. Vid samma tillfälle berättade en kvinna för honom följande:

Det är många som säga att det är något underligt med denna runsten. När man går förbi den, rasslar det alltid så besynnerligt bakom, och det är, som om någon skulle kasta sand på stenens baksida.

Vidare berättade kvinnan att hon många gånger varit rädd för stenen. När hon först kom till Harby tordes hon knappt gå förbi den för att komma till källan efter vatten om kvällarna.

Toresunds kyrka i närheten är en tidig medeltida kyrka, och det är konstigt att det inte finns fler runstenar i närheten än vad det gör ändå. Givetvis borde jag ha en bild på kyrkan, men eftersom detta är en av de tidigaste stenarna som jag har tagit med digitalkamera, så är bildmaterialet alltför torftigt. Jag ska fixa fler bilder kring dessa "tidiga" stenar så småningom!

x þaiR þurþr x auk x bruni x auk x tiþkumi x letu x raisa x stin x
þensa x aftiR x syiþbalka x fadur x sin x kuþ x hialbi x isolu x hans x

”De, Tord och Brune och Tidkume, läto resa denna sten
efter Svedbalke, sin fader. Gud hjälpe hans själ!”

Det något annorlunda namnet Svedbalke lär vara ett tillnamn från början, och det är faktiskt känt från Landnámabók. Det tros betyda den bjälke som man hade över elden för att hänga kitteln på, och den blev förstås sotig eller svedd - Svedbalke.

Höstlöven i omgivningarna är vackra nog!
Höstträden är vackra!