runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 211 Ljunga

Ljungastenen
Det här är en liten sten mitt på Selaön som trots sin ringa storlek innehåller inte mindre än sex namn. De första namnen är fem bröder och det sista namnet är deras döde fader - Ulv. Ristningen är delvis skadad, men annars är runorna väldigt tydliga och lättlästa. Ornamentik saknas i princip helt.

I Ransakningarna från 1667 står det att läsa:

I Lunga ängen och een backa icke långt
ifrån gården een stoor steen uprättader,
full med runska bokstäfwer, ålderstigit
folk berätta der under ligga en Guberneur
hwilken hafwer rådt öfwer heele öden.

Det ska alltså enligt dåtidens folk från trakten röra sig om en grav för en mäktig hövding som regerade över hela Selaön. Man kan vidare läsa om hur han vid något tillfälle har jagat bort fiender vid Kolsundet med "slungande", vad det nu kan betyda i sammanhanget. Någon form av kastmaskiner kanske, eller helt enkelt pilar och kastade stenar. Dessutom ska sju av hans frillor ligga begravda på samma ställe "i lunden"!

stinulfR + auk x hak---- x þurRikR + auk x aubiarn x auk
uflati
x þaiR : raistu x sta-- þasi : at x ulf x faþur + sin

"Stenulv och Hake och Tryrik och Öbjörn och
Ovlate, de reste denna sten efter Ulv, sin fader."
Några av namnen är kanske värda en kommentar: Haki är lite osäkert, men med tanke på platsbristen för ett Hakon, så verkar det troligt med kortversionen av namnet. Ovlate är förmodligen ett tillnamn som blivit tilltalsnamn, då oflati betyder 'en fåfäng person' på isländska. Det är så lätt att skapa sig en bild av både personer och händelser kring vissa stenar - detta är definitivt en sådan! Tänk er hövdingen Ulv och hans fem söner ...
"uflati"
Oflati