runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 194 Brössike, Selaön 

Den lilla Brössikestenen
Den här stenen står i en liten hage ner mot sjön vid gården Brössike norr om Ytterselö kyrka mitt på Selaön. Som synes är det en ganska anspråkslös runsten, med en enkel runslinga och en vanlig resarformel, men den är ändå känd från Ransakningarna Peringskiölds tid. Man antyder där att stenen stått rest i ett gammalt gravfält med stenkretsar och högar, men idag syns inte mycket av dessa.

Ornamentiken är en enkel glosögd orm, så typisk för hela trakten, som sammanbinds av ett iriskt koppel. Intressant är att runornas form pekar på att det faktiskt kan vara samma ristare som utfört den betydligt mer kända Mervalla-stenen och kanske även Sö 207 vid Överselö kyrka. Det är särskilt r-runan som utmärker sig, men även de andra.

Namnet Torkel kan i mitt tycke även läsas Tor-Kettil, men det är ju samma namn egentligen, så ...

ekimunr · auk · þalfi · þir · ristu · stin · þina
· at · þurktil · faþur sin


"Ingemund och Tjälve de reste denna sten efter Torkel, sin fader."

För mer utförlig information om Brössike hänvisas till den andra stenen vid gården, Sö 195.

Som man kan se var stenen nyligen rengjord och uppmålad då jag kom förbi med min kamera. Det behövdes, jag lovar.

Lavtäckt runsten innan den rengjordes
Aj lav jo