runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 321 Kråktorp, Fogdön 

Kråktorpsstenen
En liten bit från den slingriga grusvägen mellan Vansö kyrka och vägen ut till Vårfruberga kloster står denna resliga runsten på gränsen till dagens skjutfält. Den är inte alldeles lätt att upptäcka där den står i kanten av en hage och precis intill ett törnbusksnår. Det är lätt gjort att man hellre letar efter denna sten i närheten av den intilliggande Ingjaldshögen, men den ligger på andra sidan vägen en bit innanför skjutområdets gräns.

I Ransakningarna sägs det att stenen står rest i "Kråketorpz gata" och detsamma säger Peringskiöld. Troligen betyder det att stenen sålunda står på sin ursprungliga plats. Brate har gissat på att stenen kan vara ett verk av runmästaren Balle, men det är nog snarare ett önsketänkande.

Runorna är ganska små, synnerligen grunt huggna och därtill smala till formen, vilket gör att ristningen snart är osynlig p.g.a. den vanvård stenen lider av. Se nedan.

ufikR : auk --...rn ·  l--u ·  ris- ·... //
--- ·  an ·  haf
þi ·  til ·  kart

"Ofeg och ... läto resa ... // ... än han hade förtjänat."

Ristningen är som sagt skadad och ofullständig, och Wessén tror att det kanske rentav är så att det är osäkert om inskriften någonsin har varit fullständig. Det kanske är en ofullbordad sten eller ett utkast, och det som talar för det är att den första delen av inskriften slutar tvärt, och inte ens minsta spår av runor kan hittas därefter. Jag tycker nog ändå att det låter ganska konstigt att bemöda sig med att rista lite grann i en sten och dessutom resa upp den. Dessutom finns det ju bevisligen ett slut, och varför skulle man göra så? Det låter ologiskt. Kanske har ett stort stycke av stenen helt enkelt flagnat av?
Närbild

Lätt att läsa?