runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 335 Ärja ödekyrka
Åker

Den röda stenen i ruinen
Denna runsten är ytterligare en i raden av stenar som förknippas med Ingvar den Vittfarnes resa österut och söderut till Särkland. Ärja ödekyrka ligger dessutom i hjärtat av själva "Ingvar-land", d.v.s. mitt emellan Strängnäs och Mariefred. Författaren och arkeologen Mats G Larsson hävdar på god grund att Ingvar själv kom från en storgård som har legat där motorvägen nu drar fram över åkermarkerna. Se även Sö 333 här intill.

Ristningen är välbevarad, med en ganska enkel men harmonierande ornamentik som följer stenens form. Ringkorset tycker jag är ovanligt stilrent och vackert!

Runstenen hittades 1919 vid utgrävningar av Ärja kyrkoruin, då den låg som tröskelsten vid ingången till kyrkans vapenhus. Efter att ha stått några år vid Lida gård, återbördades den hit till ruinen 1932.

Första namnet är osäkert pga en konstig binderuna mellan f och u. Brate föreslår kvinnonamnet Ulfvi, men UlfR eller Ulfviðr är väl kanske troligare.

u ulfui : raisti : stain þanat bruþur sin : u : snikin
saR furs : a : ust : arla :

maþ : i : ikn : u : ari : ksibari hulmstains

"Ulv(?) reste denna sten efter sin broder Osniken, som omkom österut med Ingvar, (han var) Holmstens skeppskamrat."

Brate har en teori om att den Holmsten som omnämns på stenen är samme man som finns omnämnd på Tystbergastenen (Sö 173). Om det stämmer har Osniken varit en krigare på det skepp som Holmsten ägde. Skeppare kan också innebära att Osniken faktiskt ägde ett eget skepp i Ingvars-tåget, men runologerna tror alltså inte på det.
ksibari
En närbild på rundjurets huvud och "ksibari", alltså 'skeppare' eller 'skeppskamrat'.