runstenar unor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt
Litteratur som jag har använt!

Huvudsakliga källor är förstås dessa:

Gästriklands runinskrifter (Sven B F Jansson)
Närkes runinskrifter (Sven B F Jansson)
Smålands runinskrifter (Ragnar Kinander)
Södermanlands runinskrifter (Erik Brate och Elias Wessén)
Upplands runinskrifter (Elias Wessén och Sven B F Jansson)
Värmlands runinskrifter (
Sven B F Jansson)
Västmanlands runinskrifter (Sven B F Jansson)
Östergötlands runinskrifter (Erik Brate)


Runböcker som jag har haft direkt nytta av:

Agertz, J. & Varenius, L. (red) Om runstenar i Jönköpings län. Jönköping 2002.
Collinder, B. (övers) Den poetiska Eddan. Stockholm 1964.

Enoksen, L.M. Runor. Historia. Tydning. Tolkning. Falun 1999.
Henrikson, A. Verskonstens ABC. Höganäs 1982.
Jansson, S. BF. Runinskrifter i Sverige. Värnamo 1985.
Larsson, M.G. Ett ödesdigert vikingatåg - Ingvar den Vittfarnes resa. Stockholm 1990.
Larsson, M. G. Sveahövdingens budskap. Stockholm 2000.
Odelberg, M. Med portfölj och ritstift. Stockholm 1993.
Ohlmarks, Å. Fornnordiskt lexikon. Södertälje 1994.
Stålbom, G. Runristningar. Från spjutspetsen i Stabu till Anna i Älvdalen. Stockholm -94.
Wahlqvist, B. Vikingarnas öar. Stockholm 1996.
Vidal- Naquet, P. (red) Atlas över mänsklighetens historia. Stockholm 1991.


Övriga böcker som jag har inspirerats av eller indirekt använt eller bara står i min hylla för runor och vikingatid:

Bengtsson, F. G. Röde Orm. Stockholm 1950.
Hagerman, M. & Gabrielsson, C. Tusenårsresan. Värnamo 1999.
Hagerman, M. Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid. Stockholm 1999.
Henrikson, A. En skandinavisk historia. Norge & Sverige under 1000 år. Malmö 1992.
Henrikson, A. Svensk historia I. Stockholm 1996.
Henrikson, A. Svensk historia II. Stockholm 1996.
af Klintberg, B. Svenska trollformler. Stockholm 1965 (nytryck 1988).
Larsson, M.G. Svitjod. Resor till Sveriges ursprung. Stockholm 1998.
Larsson, M.G. Vikingar i Österled. Stockholm 1999.
Roesdahl, E. (red) Från vikingar till korsfarare. Norden 800-1200. Uddevalla 1992.
Steinsland, G. & Muelengracht Sörensen, P. Vikingarnas värld. Stockholm 1998.
Strid, J-P & Eriksson, O. Runstenar. Malmö 1991.Tipsa gärna
om du känner till några fler böcker om runor och runstenar som jag
och andra skulle kunna ha glädje av, men som inte finns med i denna förteckning!

Kom gärna med synpunkter!