runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 183 Viggeby

Viggebystenen
Det här är en sten som är ganska vacker i all sin enkelhet, med tydligt huggna runor och en runslinga som harmonierar med stenens form. Den är upprest invid en troligen mycket gammal väg som har gått längs den dåtida strandkanten, men som nu bara är en enkel stig mellan gärdena. Omedelbart i närheten av stenen finns ett antal gravfält, och en av gravarna är faktiskt en ganska imponerande gravhög som förmodligen varit stor nog att tjäna som en lokal hövdings sista vilorum.

Inskriften finns beskriven redan av Bureus, liksom gravfältet. Men i Ransakningarna står det följande:
Wijd Wiggby i Kernbo sochn uthi deras åkergäle straxt wijdh byn finnes en runsteen medh sin skrift och fulla behållne bookstäfwer, diupt uth hugne, och i Söder straxt der hoos en högh trin kulle.

:sibi: auk : rusia : auk : krifi : þiR : raistu : stin : þansa
: at : sluru : faþur : sin

"Sibbe och Rysja och (?) de reste denna sten efter Slora, sin fader."

Inskriften följer som synes den vanliga resarformeln, men det säregna med textinnehållet på denna sten torde vara de minst sagt annorlunda namnen! Sibbe är tämligen vanligt, medan Slora bara finns på en sten i Uppland också. Rusia anser Brate har varit ett tillnamn eller ett öknamn från en avliden släkting, och det som åsyftas måste i så fall vara fiskeredskapet ryssja. Krifi har ingen mig veterligt klurat ut än, men kanske har Bengt Grive en av sina anfäder att söka på denna sten? Skämt åsido, men kanske att namnet betyder 'kräva', alltså den halssäck som vissa fåglar kan förvara mat i? Det går ju bra ihop med säck-temat, eftersom en ryssja väl kan ses som en fisksäck! OBS! Högst ogrundade spekulationer från min sida, som så ofta ...
Lite närmare

Stenen står bakom ett bostadshus, så glöm inte att fråga husägarna först, om du vill ta dig en titt!

Tittar man på kartan över trakten är det ganska lätt att föreställa sig hur en vik av Mälaren gick ända fram till detta gravfält under vikingatiden. Nu är det en sankmark kallad Fatburen, men på 1000-talet var det säkert seglingsbart en bra bit upp mot de hus och gårdar som idag ligger strax norr om Mariefred.