runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 212 Lilla Lundby

Stenen i åkerkanten
Den här runstenen står alldeles intill vägen mellan Stallarholmen och Överselö kyrka, och här har den stått sedan den flyttades hit 1932 under ett vägarbete. Innan dess stod den hela tre (3) meter österut!

Det är en tydlig ristning med väl synliga runor, även om rödfärgen hade bleknat när jag var med kameran. Trots att det inte finns någon ristarsignatur, så är man tämligen säker på att det här är ett verk av den flitige runmästaren Balle. Det kan man sluta sig till dels på grund av utseendet på b-runorna och de strecklika ordskillnadstecknen, dels på grund av typiska stavningsdrag hos Balle. Även ornamentiken är typisk för att komma från Balles hand.

Den ganska kärnfulla formuleringen

betr· þan· han· kuni· til· gerua

har inget att göra med att den avlidna på något sätt var en ogudaktig eller elak person, utan betyder helt enkelt bättre än han kunde förtjäna med innebörden att de efterlevande uttryckte en from önskan om att han skulle få det bra i världen hinsides vår egen.

Selaön är ett väldigt runtätt område, och man kan än idag med lätthet se spåren av det vikingatida landskapet. Nedan ser man utsikten från Åsa gravfält, som ligger tvärs över åkermarkerna mitt på ön, och den här stenen står alltså rest längs den väg som skymtar där borta i fjärran. Gården till vänster bör vara Stora Lundby, medan Lilla Lundby ligger precis utanför bildkant. Troligen var dessa fält lika uppodlade på 1000-talet som idag, och vägarna har säkert samma åssträckning.

· suain· let· ra-- · -t-n· þina· at· fasta
 brouþur· sen· kuþ· hielbi· sal· hans ·
betr
· þan· han· kuni· til· gerua·

"Sven lät resa denna sten efter Faste,
sin broder. Gud hjälpe hans själ
bättre än han kunde göra därtill."

Faste är troligen en kortform av ett namn som börjat på Fast- eller slutat med -fastr. Se även Sö 210 för en liknande formulering som den som finns på slutet av denna inskrift och även t.ex. Sö 203 och Sö 209 för andra verk av Balle.
Vy mot Lundby