runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 178 Gripsholm

En av Gripsholmsstenarna
Den här runstenen hittades 1730 och uppställdes då på den plats där den nu står, men då fanns det flera magasin, stallar och andra byggnader framför slottet. Dessa revs emellertid för att skapa dagens "Rännarbana", där de båda stenarna står idag. Den här runstenen flyttades i slutet av 1800-talet till en udde i slottsparken, men den stod så nära vattnet att den varje vår och höst blev blöt om fötterna! 1926 flyttade man således tillbaka stenen till dagens läge. Så tokigt kan det bli ibland, men nu lär den väl stå där den står ett tag framöver.

Det är en ganska vacker runsten av röd sandsten, men den kommer lite i skymundan av sin mäktige granne, Sö 179. Av inskriften vet man att stenen har haft ytterligare en sten vid sin sida, troligen på var sida om den bro som omnämns. Stenen i Kärnbo kyrkoruin, Sö 177, är en god kandidat. Dessa båda stenar har så tydliga likheter att det måste vara samme ristare - Brune. Detta namn förutsätter också en felristning, men tanken styrks av att den sista delen troligen är ett allittererande verspar:

en Bruni hiogg
broþiR hennaR

hikkulfr x auk x aulfr x þaiR x letu x raiisa x staina x baþa
x at +broþur // x sin x kitilmut · auk x bro
x iftiR x somu x moþur x sina
x in x iruni x hiuk x broþiR + hinaR x

"Hälgulv och Öulv de läto resa båda stenarna efter sin broder Kätilmund och (gjorde) bro efter Soma, sin moder. Men Brune, hennes broder, högg (runorna)."
Stenen har några ovanliga namn, där det första torde vara Helgulfr, och är således en felristning. Samma namn går igen på några få stenar, däribland Närkes runsten Nä 31 i Lunger. Namnet Brune kan också kopplas till Närke, nämligen stenen i Glanshammars kyrka, Nä 26. Genast börjar de mer fantasifulla spekulationerna hos undertecknad... Se även Sö 196 för Öulv.
Mariefred från Gripsholm

Den pittoreska vyn över vattnet mot Mariefred