runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 377 Överselö kyrka

Stenen
Att den här stenen står uppställd vid kyrkan idag har sin särskilda historia. När man hittade Sö 204 i södra kyrkoväggen vid en restaurering, beslöt man att den skulle sitta kvar för att inte skada den ytterligare. När nischen var ordnad, var man ändå tvungen att skydda den mot vatten och fukt från marken. Därför grävde man ett dike utmed väggen mot väster - DÅ hittade man den här stenen! Den låg i vågplanet alldeles under marken med ristningsytan uppåt, och det är platsen för den tidigare huvudingången. Troligen har stenen varit en tröskelsten, eftersom ytan är så kraftigt nedsliten. Därtill hade stenen brustit i flera mindre stycken.

Det finns vissa tecken som tyder på att det kan vara ett verk av den på Selaön så populäre Balle. Det finns flera likheter med andra stenar på ön, t.ex Sö 192.

... isa · sti- ... -t · su ...

"... (r)esa ste(n) ... (efte)r so(n) ..."

Det verkar som om stenen från början varit tämligen fyrkantig i sin form, och att runslingan har följt stenens kant. Av den finns inte mycket kvar idag, men man kan i alla fall skönja vissa delar av ornamentiken. På var sida om korset kan man se två fyrfotadjur som står vända mot varandra.

Se även Sö 204 för info om kyrkan.
Överselös kyrkas torn
Överselös kyrktorn