runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 207 Överselö kyrka

Englandsstenen
Detta är en av stenarna som står rest utanför Överselö kyrka, och ännu en runsten som kommit fram vid en kyrkoreparation, denna gång från 1882. Som man kan se på bilden så fattas hela vänstersidan av stenen, men det gjorde den redan då man tog fram den ur ingången till vapenhuset.

Stenen kanske kan vara ett verk av Balle, men det är hur som helst tveklöst samme ristare som gjort flera av stenarna på Selaön, t.ex. Sö 198 vid Mervalla. Stilrent kors och vackert huggen runslinga med tydliga runor.

Slutet är versifierat:
for hæfila
hann til Ænglands
Observera allitterationen på h, men även assonanserna med vokalerna är tydliga.
Omålad
Här ses stenen i omålat skick. Nu har stenarna flyttats och står på rad vid kyrkan. (Se Sö 206).

kuþr --- faþur sin · fur · hfila ·
hn · til · iklans · kuþ halbi · sil hns


"Gudr- ... sin fader. Han for manligen till England.
Gud hjälpe hans själ!"

Som framgår av transkriberingen finns det en liten egenhet för denna ristning i och med att vissa vokaler har utelämnats, t.ex. hn, hns och hfila. Ett förslag är att det rör sig om så kallade "gömda binderunor" - runan 'h' skulle alltså stå för 'ha' eftersom de stavar som ingår i a-runan även finns i h-runan. Långsökt tycker jag, men visst, kanske det är så.

Ordet hæfila kommer av det fornsvenska hæver, som betyder 'duktig' med mera. Jämför till exempel med uttrycket: "han var en riktig hävert på att läsa runor!"
England

Ordet
iklans, som alltså betyder England.