runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 276 Strängnäs domkyrka

Stenen i muren
Sö 276 sitter inmurad i Strängnäs domkyrkas södra vägg. Det är en tämligen ordinär inskrift, och stenen hamnar lite i skymundan vad gäller intresse, eftersom det finns Ingvarsstenar i samma kyrkvägg.

En av många runstenar som följer den så kallade "resarformeln", det vill säga: NN lät resa denna sten efter NN.

Ornamentiken är stilren med ett flikigt kors mitt på stenen och en elegant drakorm som runslinga. Huvudet och stjärten hålls prydligt på plats av ett iriskt koppel nedtill. Ristningen följer verkligen stenens kant och ytan utnyttjas optimalt.

Namnen är rätt så vanliga i Sverige, men formen uihielbr är ljudhistoriskt intressant dels på grund av diftongen, dels för b-inskottet istället för ett m.

Det personliga pronomet þaun står i dualis (vilket vi ju inte har kvar i svenskan idag) och indikerar att det är minst en man och minst en kvinna som står omnämnd i inskriften. Är man osäker på Gylla, blir man alltså mer säker tack vare det ordet.

sihuiþr : auk : suain : auk : uihielbr : auk : kyla :
þaun : litu : raisa : stain : eftiR · olaif


"Sigvid och Sven och Vighjälm och Gylla,
de lät resa stenen efter Olaf
."

Om man jämför bilden här intill med den större bilden ovanför, så ser man vilken stor skillnad det blir när en runsten är ordentligt ifylld och när den inte är det. Sitter den som här, inmurad i en kyrkvägg, är det dessutom mycket lätt att hålla färgen och stenen i gott skick.

Stenen i juni 2002 (innan ifyllningen av färg)
Stenen innan imålningen