runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 188 Åkerby, Stallarholmen

Runhällen i gravfältet
Det här är en ristning som upptäcktes av den flitige fornminnesforskaren Olof Hermelin. Som man kan se av bilden är det en runhäll och inte en rest sten, medan grannen Sö 189 står uppställd alldeles intill, på andra sidan enarna på bilden.

Ristningen är i det närmaste cirkelrund, och runorna ganska otydliga. Dessutom verkar det förekomma några felristningar vilket knappast underlättar läsningen. Särskilt mot slutet verkar ristaren ha blivit bjuden på för mycket varmt öl ...

I bakgrunden skymtar man resterna av det stora gravfält som fanns här under vikingatiden, och som synes är marken ganska stenig av naturen. Enligt Olof Hermelin skulle gravfältet innehålla 27 stensättningar och kummel, samt omkring 15 gravhögar. Mycket finns faktiskt kvar än idag. Platsen är numera en inhägnad fornminneshage med skyltning vid stora vägen mot Stallarholmen, och stenarna är lätta att hitta.


Gravfältet mot väster från vägen sett

þurui : lit : kira + mirki : þitsa : at : morþa : auk : kuni : auk : halftan : auk :
hilguflR : alt : boþur : sin

"Tyrvi lät göra detta minnesmärke efter Morde, och Gunne och Halvdan och Hälgulv efter sin broder."

Inskriften är ristad efter Morde av hans mor och hans tre bröder, och eftersom ingen far omnämns får man förmoda att han redan var död då ristningen utfördes. Namnet Tyrvi är inte alltför vanligt bland de kända runinskrifterna, men det finns belagt på ytterligare en handfull stenar i landet.
Gravfältet
Inskriften med krita
En titt närmare
Dessvärre var själva ristningen knappt skönjbar på grund av den minst sagt bristfälliga imålningen när jag var där. Jag har dock målat upp ristningen med krita, och så här vacker ser den ut till formen. Inte så lätt att ana, om man inte tittar mer än noga.