runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 204 Överselö kyrka

Stenen i gaveln
När Dybeck var här 1859 sökte han efter denna sten, men utan att finna den. Runstenen fanns nämligen omnämnd och avbildad i Bautil, men platsen var något svävande i beskrivningen - det stod bara "I Öfwerselö S:". Den gode Dybeck kunde inte gärna veta att den sten som såg ut att vara en upprest sten i Bautil i själva verket var en liggande, och att den var infattad i södra kyrkväggen.

År 1936 kom den emellertid i dagen alldeles intill ingången, men den doldes till hälften av en utbyggnad från 1700-talet. Stenytan var alldeles för skör och illa medfaren för att man skulle våga lyfta ut den, så istället byggdes en liten nisch i väggen! Fiffigt, och tack vare det kan man idag se hela den bevarade delen av inskriften. Dessutom hittade man den här!

Som synes är inskriften bäst bevarad där den har suttit inuti själva väggen, medan den exponerade ytan för länge sedan har krackelerat och för evigt förlorats.

: hier : skal : stenta : stein
... kialt : runi ...
uarfaitr :
iftiR : faþurs : broþur · sen

"Här skall stå sten ... (reste) uarfaitr efter sin farbroder."

På teckningarna från 1600-talet ser man att stenytan redan då var ordentligt skadad. Därför är läsningen osäker vid framför allt namnet uarfaitr, som än så länge saknar förklaring.


En något närmare titt in i väggnischen

Lite närmare
Pictors målningar
Kyrkan i Överselö är verkligen värd ett besök även om man bortser från runstenarna. Troligen byggdes den redan på 1200-talet, men vid tillbyggnationer under 1400-talet försågs den med de magnifika väggmålningarna signerade den välkända Albertus Pictor. Som bekant försvann många medeltida målningar och utsmyckningar i de svenska kyrkorna från reformationen på 1500-talet och framåt, men här ser man alltså praktexempel på originalmålningar!

Kyrkan och hela socknen hette från början Ulfhildakirkia, alltså Ulfhilds kyrka. Jag har inte snokat reda på vem denna Ulfhild var, men med tanke på att hon var en kvinna, så måste det ha varit en betydelsefull person.
Krucifix
Mer Pictor
Krucifixet är en av de bevarade träskulpturer som finns att se i kyrkan. Det är från 1510.
Ytterligare en bild på ett parti i kyrkans vackra tak.