runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 202 Östa hage

Östa hage
Det här är en ganska spännande sten, eftersom den innehåller lite mer information än bara den sedvanliga runstensformeln. Frågan är bara vad det står på slutet!

Som synes är ytan delvis skadad, och därtill är runorna lite taffligt utförda och stavningen något osäker. Det gör att läsningen blir lite knepig här och var. Brate har vid något tillfälle tyckt att den här stenen uppvisar likheter i stavning och utseende med Sö 333 vid Ärja ödekyrka. Det han framför allt pekar på är den märkliga formen yti (efter) och att a och n är kortkvistrunor. Vidare är det lite för många runor i vissa ord, precis som på stenen vid Ärja. Slutligen påpekar Brate det faktum att båda inskrifterna fortsätter i en mindre slinga mitt på stenen, och att ordskillnadstecknen är påfallande lika på båda stenarna. Troligen har den gode Brate rätt i sina spekulationer, och det betyder i så fall att denna sten har ristats av Eskil. Säker kan man dock aldrig bli i sådana här fall.


Namnet Ospake i närbild

: þurbyrna : resti : stai(n) --na :
yti : faþur : sen

ai x // x ati kula : hui x

"Torbjörn reste denna sten efter Ospake, sin fader. Han ägde ..."

Namnet Ospake är förstås ett ursprungligt tillnamn, och det är det fornsvenska ospaker (oklok) som är grunden. Slutorden är som sagt något omtvistade, men Dybeck och Brate har ett i mina öron gångbart alternativ. Det mest troliga är att det döljer sig ett närliggande ortnamn eller gårdsnamn bakom det delvis skadade ordet, eftersom det inte är helt ovanligt på en runsten (jmfr t.ex. Sö 84).
Ospake
Högen i Östa hage
Stenen står upprest i den så kallade Östa hage väster om Stallarholmen, men den ser trött ut där den lutar sig framåt och hotar att falla när som helst. Sist jag var här var stenen så dold bakom ett buskage att det inte gick att se inskriften, men det har tack och lov någon gjort något åt nu. Bara ett stenkast härifrån finner man Sö 203.
Det finns bara en gård på ön som har ett namn som påminner om kulahui, nämligen Klahammar. Gården ligger bara ett par kilometer från stenens plats, och stavades tidigare Klohammar eller Clohamar. I äldre tid kan gården däremot ha hetat Klavi, vilket skulle passa synnerligen väl i sammanhanget. Runstenstolkning är KUL!

Bynamnet

Kulahui