runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 209 Fröberga

Fröbergastenen
Den här runstenen står i en liten skogsbacke alldeles intill den slingriga och smala vägen mellan Åsa gravfält och Överselö kyrka. Gården Fröberga ligger mitt över vägen, och har väl legat där i åtminstone 1000 år!

Som synes är stenen delvis övervuxen av lavar, men även utan denna skrovliga yta är inskriften ganska grund och delvis svårläst.

Ett stort kors pryder stenens mitt, och ett iriskt koppel håller ihop rundjuret nedtill. Den något glosögda ormens huvud är svårt att se på den här bilden, men det ska finnas intill korsets övre högra "hörn".

Ornamentiken och vissa detaljer i stavningen gör att bland annat Brate menar att detta är en sten av runmästaren Balle. Det är nog en inte alltför vågad gissning, eftersom Balle bevisligen står bakom flera av stenarna i trakten. Dessutom har stenen de typiska b-runorna som Balle är ganska ensam om - bistavarna slutar inte mot huvudstaven, utan mot ramlinjen. Det får till följd att runan snarare ser ut som ett latinskt K!

Det första namnet är lite oklart, men Vighjälm anses ändå som det mest troliga, även om hiulmbR är lite märkligt som efterled. Om det nu är Balle som är ristaren torde det i så fall stå Vig-Holm, alltså ett tillnamn till någon som har hetat Holm. Det betyder med andra ord "Strids-Holm". Kanske är det rentav så att det är en släkt här på Selaön som genom s.k. variation i namnskicket haft namnleden Vig- som sitt signum?

Se även Sö 214.

· uikhiulmbR· auk· auþmuntr·
þaiR· litu· raisa· sten
· at·
serkiR· broþur· sen· koþna·


”Vighjälm och Ödmund de läto resa stenen
efter Sverker, sin gode broder.”

Lägg märke till felristningen på slutet av ordet koþna. Det ska så klart stå koþan, men det är inte så lätt att hålla reda på bistavarnas riktning alla gånger. På bilden här till höger ser man Balles signatur, men den kommer från stenen i Klippinge, Sö 210.
Balle