runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 203 Östa hage

Ballestenen i Östa
Den här runstenen hittar man ute på Selaön, alldeles intill den lilla väg som löper utmed Mälarens vatten strax väster om Stallarholmen. Som synes finns det flera gravhögar i området och bortanför dessa ligger en idrottsplats med det synnerligen väl valda namnet Vikingavallen. Det är en ganska stor runsten där hela stenytan utnyttjats för runslingan, och inskriften är djupt huggen och väl bevarad. Här har man anlitat den erkänt skicklige Balle som ristare. Jag undrar vad han tog betalt för en runsten? Se även Sö 197.

Den första anteckningen om stenen är från 1794, där en prost vid namn Ekström skriver på klingande kanslisvenska:
Denna Rune-Ritning står på en stor sten, ongefär 5 alnar lång, liggande öster om afrättsplatsen i Ytterselö i ett rissnår, 70 steg från sjön Mälaren, vid den så kallade Byk-wiken, och höger om den lilla gångvägen 7 steg, när man går neder till sjön.
Som på så många andra stenar av runmästaren Balli hin Rauði (Röd-Balle) kan man tydligt se några av hans typiska särdrag också på den här runstenen. En detalj som han till exempel gillade var att göra  de så kallade ordskillnadstecknen (mellan orden) i form av ett litet streck, istället för den betydligt vanligare punkten. Även korset är karakteristiskt för den gode Balles verk.

Den här stenen är signerad, men så är det inte med alla runstenar - långt ifrån. Balle var flitig i sitt ristande, och kanske ledde han rentav en kringresande runstensverkstad som erbjöd sina tjänster till den som kunde betala vad det kostade.

· byurn· auk· kerþar· litu· rasa
· stan· þina· at· bryþr· sena· uikik
· auk· sigfast· bali  risti ·

”Björn och Gärdar läto resa denna sten efter sina bröder,
Viking och Sigfast. Balle ristade.”

Ett stilrent och vackert ringkors pryder stenens mitt, och drakormens nosflikar är väl härliga att skåda? Ögat på rundjuret avslöjar att åldern på stenen är senare delen av 1000-talet, kanske omkring 1060-1070. Inskriften börjar vid huvudet och fortsätter sedan varvet runt, men slutordet risti fick inte plats, så det står strax ovanför svansen på höger sida.
Balle
Mittpartiet
Hela området visar tecken på att människor har bott här i åtminstone 2000 år, och de många lämningarna härrör framför allt från yngre järnålder och vikingatid, dvs från omkring 400-1080. Det finns cirka 130 gravhögar och mindre stensättningar kring Vikingavallen, samt ytterliagre en runsten, nämligen Sö 202. Det finns några riktigt imponerande storhögar i närheten, och på skylten intill runstenen tar man upp den fråga som slog även mig när jag var där - är det två rivaliserande släkter som bott grannar och tävlat om synbara statusyttringar? Se där ännu ett uppslag till en spännande roman i vikingatida miljö! Hade Shakespeare läst mer om Norden än bara prins Amled av Danmark, kanske familjerna Montague och Capulet hetat något annat ...

Ringkorset på stenens mitt

Ormens huvud
Östa hage
Ormens huvud
Östa hage sedd från runstenens plats