runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 137 Aspa bro

Södra sidan
Den här något säregna runstenen står uppställd på västra sidan om vägen som leder in mot samhället Aspa, och alldeles vid korsvägen mot Lid kyrka (Sö 128 och Sö 129) och de två runstenarna vid Korpbron, Sö 139 och Sö 140. Det finns en ganska stor hög i närheten som kort och gott kallas Tingshögen, och det är inte svårt att förstå att det är samma hög som omnämns på denna sten. Tvärsöver vägen står Sö 138.

Inskriften börjar på norra sidan med endast en ristad rad i ena kanten, men det finns tendenser till att det har funnits fler runband, eller åtminstone planer på det (se den andra bilden längre ner på sidan). Ristningen fortsätter sedan på södra sidan med den mellersta raden först, följd av den högra för att sedan avslutas med den vänstra. Flera av de avslutande runorna är så kallade stavlösa runor (för beskrivning se Sö 159 Österberga).

Aspa var troligen en ganska betydelsfull plats mitt i "Rauningi" hövdingadöme. Tingsplatsen, korsvägen och runstenarna tyder på det. Man får heller inte glömma att det var seglingsbart ända hit upp på 1000-talet, och av hävd låg de viktigaste gårdarna så långt in i vikarna som det bara var möjligt att komma. Se även Sö 141 och nyfyndet.

Sydsidan på stenen

: stain : saR : si : stanr : at ybi : o þik · staþi : at
: þuru : uar : han : uestarla : uakti : karla
sa þar · sunr þaþ · trak nus uatauþ if maR sua


"Denna sten står efter Öbber på tingstaden efter Toras man.
Han västerut väpnade sina karlar, såg sonen där det (?).
Kämpen är nu till olycka död, om än så frejdad."

Namnet Öbber kan lika gärna läsas Öpir, som betyder "Roparen". Det finns en mycket känd runristare med samma namn, men det är inte efter den store runmästaren som stenen är rest.

Det här är en ganska osäker tolkning av ristningen, men den anses ändå vara den mest troliga. Det är inte enbart otydliga runor som ställer till det, utan även sällsynta ordformer och knepig meningsbyggnad. Brate läser som vanligt in en fornyrðislag (se nedan), om än något haltande i sin metriska form. Wessén påpekar till och med att han inte har funnit några spår efter vare sig sa þar eller sua. Jag är böjd att hålla med efter att ha letat själv i all anspråkslöshet. Otto von Friesen har ett annat förslag på läsning som förutsätter avsaknaden av dessa ord, men hans tolkning känns aningen långsökt, även om runorna är de rätta.
De stavlösa runorna

De stavlösa runorna i närbild


Här till höger är Brates förslag och nedan von Friesens:


Hann vestarla
vak
þi gorla,
sunr
þing-Ragna,
sveita odd-ilmar.


För honom i väster
vällde mäktig,
Ting-Ragnes son;
spjuttarmssvetten.

Det sista ordet, spjuttarmssvetten, skulle i så fall vara en kenning för blodet. Kenningar är omskrivningar av typen havshäst = skepp, och det vimlar av sådana i den isländska sagadiktningen, med de förekommer också på en och annan runsten.

Sten saRsi
standr at Öbbi
a þingstaði
at þoru var.
han væstarla
vækti karla;
sa þar
sunr það.
DrængR nus vadøð,
æf mærR swa.


Norra sidan

Om och när det smyger sig in kenningar i en runristning, som dessutom i övrigt är osäker, så förstår man snart hur svårt det kan vara att komma sanningen nära i en tolkning. En av de mer berömda kenningarna som finns på en runsten hittar man på den kanske mest kända Ingvarsstenen, Sö 179, utanför Gripsholm.

Den gode von Friesen läser den sista radens runor på detta vis:

sunrþikraknasuatautilmaR


På den här sidan av stenen har det föreslagits att det har funnits en bild föreställande ett skepp med segel, men det verkar onekligen som ett önsketänkande. Oavsett hur och vad man läser och ser på denna sten kan man bara konstatera att innehållet lär förbli en smula osäkert. Därmed är det en runsten helt i min smak ...

Nordsidan av stenen

þura : raisþi : stin : þansi at : ubi : buanta : sin :

"Tora reste denna sten efter Öbber, sin man."

Det är alltså på den här sidan som inskriften ska börja läsas. Visst verkar det mer troligt att det som syns som streck på den här sidan är början till ytterligare några runband, snarare än konturerna av ett skepp? Tolka själv!

Runstenarna vid Aspa bro
Stenarna vid Aspa bro