runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 143 Runtuna kyrka

Runstenen
Av de tre stenarna vid Runtuna kyrka, är det bara en som har kyrkan som första fyndplats - den här. Den finns omnämnd redan i Ransakningarna från 1683 där det står:
En runsteen i Kyrkiomuren.
Stenen är ganska liten och satt, men har aldrig varit större, eftersom runslingan verkligen följer ytterkanten. Ornamentiken är mycket enkel med blott ett ringkors som mest av allt liknar en propeller.

Enligt Runverket kan inkulf eventuellt ha hetat nomulf, då det finns sprickor i stenen som skulle kunna vara ristade fåror, men det låter ändå föga troligt. Ordet ande är felristat - det står 'nat' istället för 'ant'. Kristus borde dessutom ha haft ett r i slutet, men något sådant finns inte. Istället för 'kristr' står det bara 'krist'.

Som man kan se på bilden här intill står alla stenarna vid kyrkan uppställda bredvid varandra alldeles utanför kyrkogårdsmuren.

· ayar : let : kiara : kumbl : baþi
: eftiR : inkulf : sun : sin :
hialbi : krist nat hans


"Öjar lät göra båda minnesmärkena
efter Ingulv, sin son.
Hjälpe Kristus hans ande!"

Runorna är välhuggna och lätta att läsa, även om stenens yta är ganska angripen av lavar. Bönen i slutet av inskriften är tämligen vanlig på runstenar, även om felhuggningarna inte är det ...
Alla tre stenarna