runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 122 Skresta 

Den vackra Skrestastenen
Det finns tre resta stenar vid Skresta gravfält intill riksväg 53 utanför Nyköping. En av dem är en bautasten och den andra är nästan detsamma, men har faktiskt några runor på ena kanten, Sö 123. Den tredje stenen har däremot desto mer innehåll!

Runstenen stod på 1870-talet i Skresta gärde, men samtliga stenar är hitflyttade under modern tid. De står nu uppställda på en rad i det gamla gravfältet på åsen som löper parallellt med den gamla landsvägen såväl som den nya riksvägen.

Inskriften är nog versifierad med tanke på den ovanliga ordställningen, och det faktum att det finns flera allitterationer. Brate har ett förslag till versen:

Sten standr
at Hasten; resþi
sialfR fadhiR
at sun dødhan


Stenens mitt pryds av ett fantastiskt "korsskepp".

: stan : stanr : at : hastain : raisþi
: stalfR : faþiR : at : sun : tauþan
: oskutr : kiarþi : tre t e


"Stenen står efter Håsten, reste den fadern själv
efter sin döde son.
Åsgöt gjorde träväg."

Det finns några invändningar mot läsningen, som är Brates. För det första menar Brate att stalfR är ett felristat sialfR, därför att ristaren blivit så till den grad förvirrad av alla ord innan som börjar på 'st-'. Aningen långsökt tycker jag, och som vanligt bör man akta sig för att utgå från att ristaren har gjort ett fel när man inte kan läsa obehindrat.

För det andra har Brate i sista ordet funnit två runor (t e). Har de funnits, så finns de inte kvar idag i alla fall. Han har då läst trä-tä, som ska betyda 'träväg' eller 'kavelbro'. Troligt förstås, men då vill det till att de sista runorna existerar. (Jämför tä- i Täby!) Wessén har föreslagit en annan läsning:

"Stenen står efter Håsten,
reste den Stenulv(?), fadern,
efter sin döde son. Åsgöt gjorde ..."


Som synes en något försiktigare tolkning. stalfR blir namnet Stenulv, och varför inte? Det blir bättre läsning i mina ögon. Slutordet förblir en gåta, men Wessén talar om ett trekila (manligen) utan att vara säker i sin sak på något vis. Han och flera sentida runologer har omöjligt kunnat hitta de felande runorna, som enligt Brates anteckningar ska stå "utom slingan".

På bilden snett uppåt höger syns det tydligt att det vackra ringkorset står i ett skepp. Det är ett mycket vanligt motiv i just den här trakten, och man menar att ristaren hämtat inspiration väster ifrån, närmare bestämt från Västergötland. Ristarna där har i sin tur blivit påverkade ännu längre västerut ifrån, nämligen från England eller Skottland. Brate har spekulationer om att det har funnits en ristare vid namn Traen i dessa trakter, och att han står bakom denna sten. Tro´t den som vill!
Korset

Stenarna vid Skresta

Runstensraden på gravåsen