runstenar runor Uppland Sörmland Närke Västmanland Småland Ingvar Sigurd futark Frösön  Staffan Blixt

Startsidan
Sörmland
Eskilstuna
Strängnäs
Yngaren
Nyköping
Södertälje
Vingåker


Sö 144 Broby

Brobyhällen
Det här är ingen runsten, utan en runhäll. Det betyder med andra ord att man kan vara helt säker på att ristningen befinner på exakt samma plats som när den höggs in för sisådär tusen år sedan. Den finns öster om den gamla Nyköpingsvägen mellan kyrkorna i Svärta och Runtuna. Ristningen lär ha upptäckts 1904.

När jag snokade reda på platsen för den här ristningen susade jag först förbi på vägen alldeles intill, men snart insåg jag att min markering på kartan var rätt. Efter att ha vänt en bit bort stannade jag således efter koordinaterna istället, men var ändå tvungen att sakta gå längs vägrenen för att över huvud taget få syn på ristningen. Omarkerad, oskyltad och oifylld kan den knappast ha många besökare!

För en gångs skull gör jag avkall på min självpåtagna policy att inte ha en kritad ristning som "huvudbild", men i det fallet är runorna knappt ens skönjbara om jag inte gör så (se nedan).

otrukr · ahmuntr : sihraifr : þaiR : litu : hakua : stain : at :
bofa : faþur : sin · snialan ·


"Otrygg, Agmund, Sigrev, de läto hugga stenen efter
Bove, sin kloke fader."

En typisk ristning enligt runstensformeln, med tillägget snialan på slutet som förstärkning av den gode faderns eftermäle. En enkel slinga och ett lika enkelt kors pryder dess mitt.

Ristningen sedd från vägen
Okritad ristning
Ristningen som den ser ut oifylld